Voor:

Maakt u kennis met ons Team

Chinski hecht veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Onze collega's werken dagelijks samen met verschillende culturen en hebben voldoende kennis en ervaring ten aanzien van cultuursensitief werken. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie verschillende collega's werken die de mogelijkheid hebben om te helpen met een mogelijke taalbarrière en advies vanuit hun eigen culturele achtergrond. We beschikken daarnaast over een breed netwerk waarmee goed kan worden ingespeeld op specifieke behoeften en wensen aansluitend bij de verschillende culturen en leefwerelden waarmee we te maken krijgen binnen onze organisatie. Cultuursensitief werken is een vast agendapunt binnen onze organisatie. Om die reden hebben wij een aandachtsfunctionaris aangesteld voor diversiteit, inclusiviteit en cultuursensitief werken. Een van onze vaste samenwerkingspartners is New Bees: wij werken samen met New Bees om de inclusiviteit te bevorderen en binnen onze fijne organisatie goede werk/stageplekken te bieden.