Voor:

Screening

Chinski volgt bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 (PDD&B 3.0). Onder bepaalde voorwaarden kan het onderzoek naar dyslexie worden vergoed door de gemeente waarin het kind woont (ingeschreven staat). In de meeste regio’s wordt door een poortwachter beoordeeld (gescreend) of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Samen met de school van je kind (meestal de intern begeleider) vul je verschillende vragenlijsten in en lever je documentatie aan bij de poortwachter m.b.t. geboden hulp voor het lezen en spellen.

Wanneer je kind voldoet aan de voorwaarden wordt er door de gemeente/poortwachter een ontvankelijkheidsverklaring afgegeven. Hiermee kun je je kind aanmelden bij Chinski.