Voor:

Screening

Chinski volgt bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 (PDD&B 3.0). Onder bepaalde voorwaarden kan het onderzoek naar dyslexie worden vergoed door de gemeente waarin het kind woont (ingeschreven staat).

Screening door poortwachter:
In de meeste regio’s wordt door een poortwachter beoordeeld (gescreend) of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Samen met de school van je kind (meestal de intern begeleider) vul je verschillende vragenlijsten in en lever je documentatie aan bij de poortwachter (o.a. een uitdraai van de schoolresultaten, geboden hulp voor het lezen en spellen, etc.). Wanneer je kind voldoet aan de voorwaarden wordt er door de gemeente/poortwachter een ontvankelijkheidsverklaring/akkoordverklaring afgegeven. Hiermee kun je je kind aanmelden bij Chinski.

Screening door Chinski:
In een aantal regio’s waar Chinski een contract heeft voor dyslexiezorg, wordt geen gebruik gemaakt van een poortwachter. Dat betekent dat het dossier van uw kind door de zorgaanbieder beoordeeld wordt, alvorens gestart kan worden met onderzoek. De regio’s waarbij geen sprake is van een poortwachter en waar dus Chinski de beoordeling zal uitvoeren zijn:

– Regio Alkmaar (gemeente Alkmaar, Heiloo, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Uitgeest)
– KOP3-gemeenten: Den Helder, Schagen en Texel
– De volgende gemeenten uit regio Zaanstreek Waterland: Oostzaan, Wormerland, Zaanstad.
– Regio Eindhoven (gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard)

Wanneer uw kind woonachtig is in een van bovengenoemde gemeenten waar geen poortwachter aanwezig is, dient u de volgende documenten bij de aanmelding bij Chinski aan te leveren:
– Leerlingdossier (ingevuld door school) download formulier
– Oudervragenlijst inclusief toestemmingsformulier (ingevuld door ouders) download formulier
– Uitdraai van het leerling volg systeem (LVS)
– Handelingsplannen van geboden hulp
– Eventuele eerdere hulpverleningsverslagen

Na aanmelding zal een medewerker van Chinski de gegevens beoordelen en bekijken of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie onderzoek vanuit de gemeente. Daarna zal er een terugkoppeling worden gegeven aan ouders en school, waarna het onderzoek opgestart kan worden.