Voor:

Trajecten

Na het intakegesprek wordt in het multidisciplinair overleg de aanmelding besproken en een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid met het kind/ jongere, ouders en de behandelaar een plan van aanpak opgesteld.  Wanneer er meer informatie verzameld moet worden om te achterhalen wat er aan de hand is, zal er eerst een screening en mogelijk vervolgdiagnostiek worden gepland. Dan kunnen we kijken welke behandeling het meest geschikt is en wordt er gestart met behandeling. Wanneer het beeld voor iedereen duidelijk, kan er direct gestart worden met behandeling.

Screening en vervolgdiagnostiek

Door een screening en diagnostiek kunnen de sterke en minder sterke kanten in kaart gebracht worden en wordt er gericht handelingsgericht advies gegeven om zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling. Onder screening vallen vaak het invullen van vragenlijsten, ontwikkelingsanamnese en zo nodig (school) observatie.

Wanneer er uit de screening aanwijzingen komen voor vervolgonderzoek zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij er verder wordt ingezoomd het clientsysteem. Na het afnemen van de diagnostiek vindt er een terugkoppeling plaats met mogelijk een behandeladvies.

Behandeling

Wanneer na diagnostiek of direct na de intake een behandeladvies wordt gegeven kan er gestart worden met behandeling. Binnen Chinski vinden wij (samen)werken met het hele systeem (kind/ jongere, ouders en school) van groot belang. Zij zullen vanaf de start betrokken worden.

Chinski kan hulp bieden bij:

 • Heb je nergens zin in?
 • Ben je vaak bang?
 • Ben je vaak Boos?
 • Ben je vaak onzeker en ervaar je stress?
 • Heb je iets naars meegemaakt?
 • Game je veel en kan je daar niet mee stoppen?
 • Heb je moeite met concentreren, druk of dromerig zijn?
 • Heb je moeite met sociale contacten?
 • Heb je emoties die alle kanten opgaan?
 • Heb je last van de sfeer thuis?

Tijdens de behandeling leer je hoe het komt dat het ergens last van heeft en gaan we ontdekken hoe dat precies bij jou van binnen werkt. Daarna leer je manieren hoe je met verschillende lastige situaties om kan gaan. De behandelingen hebben een cognitief gedragstherapeutische basis. We werken daarnaast oplossingsgericht waarbij je wordt gestimuleerd om naar de gewenste situatie te kijken en stapjes richting verandering te zetten. Hierdoor krijg je een positief gevoel en ga je je beter voelen.

Soms zal de behandeling (voor een deel) samen met ouders plaatsvinden, zodat ouders jou en zichzelf beter leren begrijpen en je kunnen helpen bij het anders leren denken en doen in moeilijke situaties.

Een greep uit onze kennis & aanbod:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Oplossingsgerichte Therapie (OT)
 • Systeemtherapie (ST)
 • Floorplay (FP)
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Traumatherapie: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) & Write Junior

Online behandeling

Vanuit thuis behandeling volgen? Dat kan! Bij Chinski kun je een deel of de gehele behandeling volledig online volgen. We hebben het online behandelteam voor je klaarstaan.  De effecten van online behandelen zijn zeer positief en het online platform Therapieland sluit goed aan bij de cliënten. Een voordeel van online behandelen is dat je vaak sneller kunt starten met je behandeling, op een plek en tijd die voor jou fijn uitkomt. Je krijgt een vaste online behandelaar toegewezen. Het enige dat je nodig hebt is een telefoon, tablet, laptop of computer met camera en internetverbinding.
Ben je hierin geïnteresseerd? Geef dit aan op het aanmeldformulier of tijdens de intake.

Bij Chinski bieden we online behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Online individuele behandeling: Samen met je behandelaar ga je inzoomen op je klachten en wensen. In combinatie met een online module werken we richting een oplossing.
Online psycho-educatiegroepen voor jongeren en ouders: In een groep samen met andere jongeren of ouders maak je kennis met een specifieke stoornis en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Je krijgt inzicht wat de stoornis voor jou en het gezin betekent en welke tools je kan inzetten om hier het beste mee om te gaan. Onderlinge steun, van elkaar leren en begrip is een kracht van werken in een groep.