Voor:

Dyscalculie behandeling

Wanneer blijkt dat je kind dyscalculie heeft, kunnen we adviseren om een gerichte dyscalculie behandeling te starten. Een dyscalculiebehandeling wordt niet door de gemeente vergoed. 

Wanneer je kind start met de behandeling, wordt er door de behandelaar een behandelplan opgesteld. De doelen in het behandelplan worden tussentijds geëvalueerd, zodat de voortgang van je kind gemonitord wordt en de doelen eventueel kunnen worden bijgesteld. Bij de start van de behandeling krijgt je kind een eigen inlog voor de online omgeving waarin geoefend kan worden. De dyscalculiebehandeling vindt wekelijks op een vast moment bij een vaste behandelaar plaats, op de praktijklocatie of op school. Voor het welslagen van de behandeling is het – naast de wekelijkse behandeling – heel belangrijk dat er ook 4 keer per week thuis geoefend wordt met de aangeboden leerstof.

Toms Wereld Dyscalculie

Bij Chinski wordt gebruik gemaakt van het behandelprogramma Toms Wereld Dyscalculie. Het programma Toms Wereld Dyscalculie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyscalculie. Er wordt tijdens de behandeling geoefend met het getalbegrip (basis getalvaardigheden) en met de basisrekenvaardigheden (o.a. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen). Ook kan er aandacht worden besteed aan tijd (klokkijken en kalender), geldrekenen en meten (afstanden en gewicht). Naast het oefenen met de rekenvaardigheden, wordt er tijdens de behandeling ook aandacht besteed aan uitleg over dyscalculie (psycho-educatie) en het welbevinden van je kind.