Voor:

Privacy & Rechten

Privacy

Chinski waarborgt de bescherming van de privacy van cliënten. De verschillende regelingen hiervoor liggen ter inzage in de vestiging Naarden- Bussum. Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij ze je toezenden. Het gaat om de gegevensvastlegging in het dossier, de inrichting van de patiëntenadministratie en de registratie. Alleen de medewerkers die rechtstreeks bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot jouw dossier. Allen hebben een geheimhoudingsplicht.

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de cliënt*. Een aantal persoonsgegevens wordt verzameld in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten Chinski. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Het dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd. Als cliënt kan  je Chinski verzoeken om de gegevens eerder te vernietigen.

*De client geeft bij de start wel of geen toestemming contact te hebben met externe partijen. 

Inzage- en correctierecht

Vanaf 12 jaar heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier kan je aanvragen door het servicepunt@chinski.nl te mailen. Tijdens inzage kan je eventuele wensen ter correctie kenbaar maken.

De rechten die je hebt als je nog niet volwassen bent, verschillen per leeftijd.