Voor:

Arrangementen en begeleiding van leerlingen

Voor de uitvoering van een onderwijs-zorg arrangement, arrangement plus of begeleiding van een of meerdere leerlingen kun je bij Chinski terecht. Ons gedreven team van onderwijsprofessionals (psychologen, orthopedagogen en schoolpsychologen) staat elke dag weer klaar om samen met de ouder(s)/verzorger(s), docent(en), zorgcoördinator en de leerling te bekijken wat er voor iedereen nodig is zodat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We maken een plan op maat en werken vanuit de handelingsgerichte en oplossingsgerichte visie. 

Hoe een onderwijsarrangement moet worden aangevraagd, verschilt per regio en per samenwerkingsverband en per school. Wil je meer informatie over arrangementen binnen jouw regio? Neem dan contact op met het Scholen Expertise Team van Chinski: scholen@chinski.nl

Wij bieden zowel individuele begeleiding als begeleiding in groepsverband aan meerdere leerlingen of een hele klas. We bieden zowel begeleiding op het gebied van leerproblemen (o.a. versterken van de taal- en reken/wiskundevaardigheden of begrijpend lezen) alsook begeleiding aan 1 of meerdere leerlingen op sociaal-emotioneel gebied, taakaanpak, werkhouding en/of planning. De begeleiding kan op school plaatsvinden (in de klas of buiten de klas) of bij Chinski op een van de praktijklocaties. 

Een greep uit ons aanbod op school:

  • Begeleiding gericht op het verbeteren van zelfbeeld en/of verminderen van faalangst.
  • Begeleiding op het gebied van leerproblemen.
  • Het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden.
  • Begeleiding t.b.v. het verbeteren en oefenen van taakaanpak, plannen en organiseren en/of werkhouding.
  • Begeleiding gericht op het ontwikkelen van emotieregulatie (opstandig gedrag, boosheid, omgaan met conflicten, etc.).
  • Het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wil je begeleiding voor een leerling of je kind op een van bovenstaande hulpvragen? Dat is mogelijk bij Chinski. We bieden zowel begeleiding op een van de praktijklocaties alsook op scholen of bij een kind thuis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@chinski.nl of meld je aan via de aanmeldknop op de website.