Voor:

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Chinski door het aanmeldformulier in te vullen. Gebruik hierbij de gegevens van uw kind.

Voor zorg die valt onder de jeugdwet ( vergoede zorg vanuit de gemeente) hebben wij een geldige verwijzing nodig van een huisarts, andere medisch specialist of ouder kind adviseur/ jeugdhulpverlener van de gemeente. Wilt u deze uploaden als u het aanmeldformulier invult? U kunt de verwijzing ook direct sturen naar info@chinski.nl of afgeven op 1 van onze locaties? Met een geldige verwijzing kunnen wij uw aanmelding vaak sneller behandelen.

Dit geldt ook voor vergoed dyslexie onderzoek en behandeling; In dit geval kunt u een ontvankelijkheidsverklaring ( bevestiging vergoed onderzoek vanuit de Poortwachter vanuit de gemeente/ samenwerkingsverband) aanvragen. Heeft u deze al? dan kunt u deze ook uploaden en meesturen bij het aanmeldformulier.

Wat wij verder nog opvragen bij u zijn gegevens van mogelijke eerdere hulpverlening en een uitdraai van de LVS gegevens van uw kind van school ( deze kunt u eventueel al opvragen bij de interne begeleider van de school van uw kind) . Uploaden bij het aanmeldformulier kan ook direct, maar mocht u deze nog niet hebben of deze gegevens bij voorkeur niet vooraf wilt verstrekken,  kunt u de aanmelding zonder deze gegevens doen en zullen wij uw aanmelding in behandeling nemen.

U kunt de verwijzer wijzen op de mogelijkheid om naar ons te verwijzen via zorgdomein.

Voor wettelijk verwijzers:
U kunt naar ons digitaal verwijzen via Zorgdomein (www.zorgdomein.nl)