Voor:

Dyslexie

Elk kind maakt zijn of haar eigen lees- en spellingontwikkeling door. Soms kan het gebeuren dat een kind hierin vastloopt. 

  • Heeft je kind moeite met lezen en/of spellen?
  • Kent je kind de letters en klanken nog niet (goed)?
  • Blijft je kind maar ‘hakkend en plakkend’ lezen?
  • Schrijft je kind woorden zoals ze klinken?
  • Ervaart je kind geen plezier aan lezen of laat hij/zij ontwijkend gedrag zien?
  • Is je kind onzeker als het gaat om de lees- en spellingprestaties?

Mogelijk is er bij je kind sprake van dyslexie. Samen met Chinski kunnen we gaan ontdekken waar de lees- en spellingmoeilijkheden door komen en wat je kind nodig heeft om deze vaardigheden te verbeteren.

Volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008) is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.