Voor:

Clientenraad

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Chinski zitting nemen.

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Chinski. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is hun toestemming nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s. De zorgverlener mag een advies van deze raad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat over zulke wijzigingen geen overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld. De clientenraad is bereikbaar via clientenraad@chinski.nl