Voor:

Voor jongeren (VO)

Elke jeugdige maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door op school. Soms kan het gebeuren dat een jeugdige hierin vastloopt en hij/zij daarbij wat extra hulp nodig heeft. 

 

  • Heeft de leerling op school moeite met lezen, spellen en/of rekenen/wiskunde?
  • Verloopt het leerproces bij de leerling op school niet voorspoedig?
  • Kan de leerling op school wel een extra duwtje in de rug gebruiken in de sociaal-emotionele ontwikkeling?
  • Lukt het de leerling op school maar niet om taakgericht en geconcentreerd te werken?
  • Heeft de leerling moeite met plannen, organiseren en leren?
  • Vindt de leerling maar moeilijk aansluiting met andere kinderen in de klas? 
  • Heeft de leerling problemen in de emotieregulatie of is hij/zij op school snel overprikkeld?
  • Zijn er 1 of meerdere leerlingen in de klas die faalangstig gedrag laten zien?

 

Mogelijk komt de leerling of een groepje leerlingen in aanmerking voor extra hulp op school, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement-plus of onderwijs-zorgarrangement. Samen met ouder(s)/verzorger(s), de leerling, school en Chinski kunnen we bekijken wat er voor de leerling / leerlingen, de ouders, de docent(en) en school nodig is op school.