Voor:

Werkwijze

Wanneer er op school zorgen zijn rondom de (leer)ontwikkeling van een leerling, zal in eerste instantie op school worden bekeken wat er binnen de school aan hulp geboden kan worden aan de leerling en het systeem. Wanneer de benodigde hulp niet binnen de school kan worden geboden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor expertise de school in te halen. Door de school is meestal al een inschatting gemaakt van wat er nodig is voor een leerling, een groepje leerlingen en/of de leerkracht. Samen met de school bespreken wij de wensen en verwachtingen van een begeleidingstraject en bespreken we wat er nodig is voor alle betrokkenen zodat de te stellen doelen kunnen worden behaald. Wil je meer informatie over onderwijsarrangementen en de mogelijkheden die Chinski te bieden heeft? Stuur dan een mailtje naar scholen@chinski.nl.

Na het eerste overleg zal er een begeleider vanuit Chinski worden gekoppeld aan het traject. Er wordt een startgesprek gepland met alle betrokkenen, waarin gezamenlijke, passende en haalbare doelen worden opgesteld voor het begeleidingstraject, met als doel dat de leerling(en) en leerkracht weer zelfstandig verder kunnen. De gestelde doelen worden opgenomen in een handelingsplan, welke wordt gedeeld met de betrokkenen. Tijdens dit startgesprek zullen tevens verdere afspraken gemaakt worden over de duur en frequentie van het traject en zal besproken worden wanneer en hoe er geƫvalueerd zal worden. Wanneer de doelen zijn geƫvalueerd, zal dit worden beschreven in een evaluatieverslag.

Chinski voert de begeleiding zowel in de klas als buiten de klas uit, afhankelijk van de hulpvraag en behoeften van de leerling en leerkracht. Indien de begeleiding niet op school kan plaatsvinden, kan het ook op een van de praktijklocaties van Chinski.

De voorkeur gaat uit naar een vaste orthopedagoog/psycholoog op school, bv. die een vaste dag of een vast dagdeel op school aanwezig is. Hierdoor kan er goed en met korte lijnen worden samengewerkt.