Voor:

Screening

Om te bepalen wat voor soort onderzoek raadzaam is, wordt er door Chinski eerst een screening gedaan. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: 

  • Een uitdraai van het LeerlingVolg Systeem (LVS overzicht met alle scores op de verschillende vakgebieden sinds de start in groep 3).
  • Handelingsplannen van de geboden hulp 
  • Eventuele verslaglegging van eerdere hulpverlening. 
  • Informatie van school over de leervorderingen.