Voor:

Kosten

Een intelligentieonderzoek wordt doorgaans niet vergoed door de gemeente. Voor informatie over de kosten kunt u contact met ons opnemen of een mail sturen aan info@chinski.nl.

Voor de start van een onderzoek en begeleidingstraject stellen wij een onderzoeks- of begeleidingsovereenkomst op. Hierin staan alle gemaakte afspraken en kosten van een traject. Deze wordt ondertekend door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s). 

De kosten voor het onderzoek worden na afloop van het onderzoek middels 1 digitale factuur in rekening gebracht. Voor een begeleidingstraject werken we bij voorkeur met een automatische incassomachtiging, welke aan het eind van elke maand wordt geïncasseerd.