Voor:

Onderwijsadvies

Naast de begeleiding van leerlingen op individueel of groepsniveau, bieden wij ook onderwijsadvies en ondersteuning aan op docent- of schoolniveau. De concrete invulling is altijd op maat en kan variëren van een eenmalige bijeenkomst tot een langer traject. 

 • Te denken valt aan:   
 • (periodieke) consultatiegesprekken
 • Coaching van een of meerdere docenten tbv versterken van de docentvaardigheden
 • Deskundigheidsbevordering van het schoolteam op een of meerdere thema’s
  • Sociaal-emotionele problemen (o.a. ASS, faalangst)
  • Leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid)
  • Handelingsgericht werken
 • Versterken van de zorgstructuur binnen de school
 • Voorlichting op school voor ouders en/of leerkrachten over een specifiek thema
 • Detachering van een (school)psycholoog/orthopedagoog voor een vastgestelde periode