Voor:

Onderwijsadvies / deskundigheidsbevordering

Chinski biedt ook onderwijsadvies en ondersteuning aan op leerkracht- of schoolniveau. De concrete invulling is altijd op maat en kan variëren van een eenmalige bijeenkomst tot een langer traject. 

Te denken valt aan:   

  • (periodieke) consultatiegesprekken
  • Deskundigheidsbevordering van het schoolteam op een of meerdere thema’s
    • Sociaal-emotionele problemen (o.a. ASS, faalangst)
    • Leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid)
    • Handelingsgericht werken binnen de school
  • Versterken van de zorgstructuur binnen de school
  • Detachering van een (school)psycholoog/orthopedagoog voor een vastgestelde periode