Voor:

Kosten

Bij Chinski kan je terecht voor vergoede en onvergoede zorg:

De vergoeding van onze hulpverlening is afhankelijk van de leeftijd van degene die zorg nodig heeft. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten vaak door de gemeente vergoed. Voor personen van 18 jaar en ouder worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor moeten de behandeling en de zorgvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de behandeling van uw vraag niet onder de voorwaarden valt, maar u heeft wel interesse in ondersteuning of behandeling door onze behandelaren, dan kunnen wij een offerte op maat maken voor u. 

Vergoeding voor (jong) volwassenen van 18 jaar en ouder

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Of dit het geval is zal uw behandelaar u na de eerste paar sessies kunnen vertellen. Als echter blijkt dat de zorg niet onder de basisverzekering valt, kunnen alleen de eerste sessies gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar (maximaal 4). Als u toch geïnteresseerd bent in een behandeling, dan kunt u altijd een offerte aanvragen hiervoor. Zie hiervoor de toelichting bij “offerte op maat”. 

Als de zorg wel onder de zorgverzekering valt dan geldt krijgt u van ons een rekening die u vervolgens bij uw zorgverzekering kunt indienen. 

De rekening voor de zorg

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u na elke maand zelf een rekening krijgt voor de zorg die wij geleverd hebben. Voor meer informatie over tarieven neem contact op via servicepunt@chinski.nl.

Wij werken met een automatische incasso die aan het eind van de maand wordt afgeschreven. 

De rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de door u gekozen polis. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Of u kunt bij uw zorgverzekeraar vragen wat zij maximaal vergoeden. 

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Ook voor GGZ zorg moet eigen risico betaald worden. 

Heeft u andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Als u bij het afsluiten van uw verzekering heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem ook dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Machtiging

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de zorg alleen vergoeden als zij vooraf een machtiging hebben afgegeven. Deze zorgverzekeraars  zijn: a.s.r. en Zorg en Zekerheid voor alle behandelingen en ONVZ als er voor de behandeling meer dan 35 consulten nodig zijn. De genoemde zorgverzekeraars hebben de volgende polissen. Voor deze polissen is dus een machtiging nodig. 

Zorgverzekeraar Label Machtiging nodig bij
a.s.r. a.s.r alle behandelingen
Ditzo alle behandelingen
ONVZ ONVZ meer dan 35 consulten
VvAA meer dan 35 consulten
Jaaah. meer dan 35 consulten
Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid alle behandelingen
Azvz alle behandelingen

Na de intake sessies, maar voordat we de behandeling starten, vullen wij een formulier voor u in dat wij bij uw zorgverzekeraar indienen. Na goedkeuring van de zorgverzekeraar kunnen wij met de behandeling starten. 

Offerte op maat

Als uw zorgvraag niet binnen een van de hierboven beschreven vergoedingsmogelijkheden valt, kunnen wij een offerte op maat maken. Dit noemen wij een particulier traject. Wanneer u nieuwsgierig bent naar de prijzen voor particuliere trajecten kunt u een op maat offerte aanvragen bij servicepunt@chinski.nl.

Voor een traject start stellen wij een onderzoeks- of behandelovereenkomst op. Hierin staan alle gemaakte afspraken en kosten van een traject. Deze wordt ondertekend door de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Aanvullende informatie vindt u op:www.NVO.nl en www.psynip.nl.

Naast het opstellen en ondertekenen van een onderzoeks- of behandelovereenkomst werken met een automatische incasso welke eind van de maand wordt afgeschreven.