Voor:

Kosten

Bij Chinski kan je terecht voor vergoede en onvergoede zorg:

De vergoeding van onze hulpverlening is afhankelijk van de leeftijd van degene die zorg nodig heeft. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden de kosten vaak door de gemeente vergoed. Voor personen van 18 jaar en ouder worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor moeten de behandelingen en de zorgvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als de behandeling van uw vraag niet voldoet aan de voorwaarden, maar u wel interesse heeft in ondersteuning of behandeling door onze behandelaren, dan sturen wij u een factuur als particuliere client.

Vergoede Zorg voor (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder
Als je 18 jaar of ouder bent, dan wordt jouw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Om dit zeker te weten, dien je contact op te nemen met je zorgverzekeraar, zij kunnen jou vertellen hoeveel behandelingen er worden vergoed. Als blijkt dat de zorg niet onder de basisverzekering valt, kunnen alleen de eerste 4 sessies worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Als de zorg wel onder de zorgverzekering valt, dan geldt dat je van Chinski een rekening krijgt, die u vervolgens bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

De rekening van de zorg
Wij hebben (nog) geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, maar we kunnen wel vergoede zorg leveren vanuit de zorgverzekeringswet. Hiervoor kiezen we omdat we vinden dat we op die manier de best passende zorg kunnen leveren en de wachttijd kort kunnen houden. Het gevolg is echter wel dat je zorgverzekeraar en afgesloten polis bepaalt hoeveel vergoeding je krijgt van je zorgverzekeraar.

 • Heb je een restitutiepolis dan krijg je meestal alles vergoed behalve je eigen risico.
 • Met een naturapolis komt een deel van de kosten altijd voor eigen rekening. Hoe groot dit deel is kun je lezen in de polis van je zorgverzekering.
 • Heb je een combinatiepolis (combinatie van restitutiepolis en naturapolis) dan is de kans groot dat er ook een eigen bijdrage geldt voor onze behandelingen.

Aan het einde van elke maand sturen wij jou  een factuur, die je vervolgens kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Deze zal – afhankelijk van je zorgverzekeraar en afgesloten zorgpolis – het volledige bedrag of een deel van het bedrag vergoeden. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Eigen risico
Je  betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Ook voor GGZ zorg moet eigen risico betaald worden.

Heb je al andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen jouw  eigen risico al hebt betaald. Als je bij het afsluiten van uw verzekering heeft gekozen voor een (aanvullend) vrijwillig eigen risico, dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het eigen risico wordt elk jaar opnieuw aangesproken. Als jouw zorgtraject dit jaar is gestart en doorloopt in het volgende jaar, wordt ook in het volgende jaar het eigen risico gebruikt voor de behandeling.

Machtiging
Er is een aantal zorgverzekeraars die de zorg alleen vergoeden als zij vooraf een machtiging hebben afgegeven. Deze zorgverzekeraars zijn: A.S.R. en Zorg en Zekerheid (voor alle behandelingen) en ONVZ als er voor de behandeling meer dan 35 consulten nodig zijn.

Tarieven (o.b.v. NZa tarieven)

Aantal personen Duur directe tijd (minuten) Gezondheidszorg psycholoog Overige beroepen
Diagnostiek 1 45 219,08 194,15
Behandeling 1 45 177,18 155,17

 

Niet vergoede zorg

 • Wij hanteren voor particuliere zorg dezelfde tarieven als voor vergoede zorg
 • Voor een traject start stellen wij een onderzoeks- of behandelovereenkomst op. Hierin staan alle gemaakte afspraken en kosten van een traject. Aanvullende informatie vindt u op: www.NVO.nl en www.psynip.nl.
 • Naast het opstellen en ondertekenen van een onderzoeks- of behandelovereenkomst werken met een automatische incasso welke eind van de maand wordt afgeschreven. Hiervoor dient een SEPA-machtiging te worden ingevuld.
  Overige informatie
 • Wij zijn geregistreerd bij Vektis onder de volgende praktijkcode:
  Chinski Amsterdam en Omstreken BV: 94063300
  Chinski amsterdam en Omnstreken BV 18+ : 22221889
  Chinski Gooi en Vecht Bv : 94063301
  Cinski Gooi en vecht BV 18+ 22221896
 • Onze NIP- , BIG-, en NVO nummers zijn terug te vinden in de landelijkse registers.
 • Ons inschrijfnummer bij de KvK: KvK 68774656 & 68775741