Voor:

Voor leerkrachten

Als leerkracht doe je elke dag op school weer je best om het onderwijs voor alle leerlingen zo goed en inclusief mogelijk te maken en rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Soms kan het gebeuren dat je met 1 leerling, meerdere leerlingen of een hele groep vastloopt. 

  • Heb je een leerling in de klas met speciale onderwijsbehoeften en weet je niet hoe je daarnaar moet handelen?
  • Lukt het je nog niet om een specifieke leerling aan te zetten tot werken/leren?
  • Kun je wel wat extra tools gebruiken voor het verbeteren van je leerkrachtvaardigheden?
  • Ondervind je uitdagingen in de leerkracht-leerling interacties?
  • Wil je meer kennis over een bepaald thema (bv. Leerlingen met ASS in de klas) en hoe je je leerkrachthandelen daar in de klas op kunt aanpassen? 

Mogelijk kan een traject van leerkrachtcoaching jou helpen om je leerkrachtvaardigheden verder te versterken. Chinski kijkt samen met jou en eventueel de intern begeleider wat jij nodig hebt om je competent(er) en zelfverzekerd te voelen in de klas.