Voor:

Kosten

Hoe een onderwijsarrangement moet worden aangevraagd, verschilt per regio en per samenwerkingsverband en per school. Voorafgaand aan een traject op school stellen wij een offerte op maat op met daarin de verwachte kosten, afhankelijk van de frequentie en duur van het begeleidingstraject. Wil je meer informatie over arrangementen binnen jouw regio of over de kosten? Neem dan contact op met het Scholen Expertise Team van Chinski: scholen@chinski.nl.

Voor een diagnostiektraject wordt eveneens een offerte op maat opgesteld. De offerte wordt voorafgaand aan het onderzoek ter ondertekening opgestuurd. De kosten worden na afloop van het onderzoek middels een digitale factuur in rekening gebracht.