Voor:

Trajecten

Na het intakegesprek wordt in het multidisciplinair overleg de aanmelding besproken en een plan van aanpak besproken. Vervolgens wordt in gezamenlijkheid met jou en de behandelaar een plan van aanpak opgesteld.  Wanneer er meer informatie verzameld moet worden om te achterhalen wat er aan de hand is, zal er eerst een screening en mogelijk vervolgdiagnostiek worden gepland. Dan kunnen we kijken welke behandeling het meest geschikt is en wordt er gestart met behandeling. Wanneer het beeld voor iedereen duidelijk is, kan er direct gestart worden met behandeling.

Behandeling

Wanneer na diagnostiek of direct na de intake een behandeladvies wordt gegeven kan er gestart worden met behandeling. Chinski kan hulp bieden bij angst, paniek, trauma, depressie/ somberheid, dwang, ad(h)d, ASS, zelfbeeld en/of identiteit.

Online behandeling

Vanuit je eigen huis behandeling volgen? Dat kan! Bij Chinski kun je een deel of de gehele behandeling volledig online volgen. Al onze behandelaren zijn opgeleid in het bieden van online behandelingen. Wij gebruiken therapieland (www.therapieland.nl) als online platform.
De effecten van online behandelen zijn zeer positief en het online platform Therapieland sluit goed aan bij online behandelingen. Een voordeel van online behandelen is dat je vaak sneller kunt starten met je behandeling, op een plek en tijd die voor jou fijn uitkomt. Je krijgt een vaste behandelaar toegewezen. Het enige dat je nodig hebt is een telefoon, tablet, laptop of computer met camera en internetverbinding.

Ben je hierin geïnteresseerd? Geef dit aan op het aanmeldformulier of tijdens de intake.

Bij Chinski bieden we online behandeling voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

  • Online individuele behandeling: Samen met je behandelaar ga je inzoomen op je klachten en wensen. In combinatie met een online module van Therapieland werken we richting een oplossing.
  • Online psycho-educatiegroepen voor jongvolwassenen en ouders: In een groep samen met anderen of ouders maak je kennis met een specifieke stoornis en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Je krijgt inzicht wat de stoornis voor jou en het gezin betekent en welke tools je kan inzetten om hier het beste mee om te gaan. Onderlinge steun, van elkaar leren en begrip is de kracht van werken in een groep.