Voor:

Aanmelden

Je kunt je kind online aanmelden via de website. Wanneer je je aanmeldt via de website vul je je NAW gegevens in en upload je (wanneer aanwezig) de ontvankelijkheidsverklaring. Je geeft kort aan wat de aanmeldreden is en naar welke locatie je voorkeur uitgaat. 

Na de aanmelding ontvang je van Chinski een mail ter bevestiging van ontvangst. Vervolgens krijg je per mail een toestemmingsformulier opgestuurd. Hier kan je aangeven of je toestemming geeft voor uitwisseling van gegevens met school, verwijzer en intern overleg. Ook wordt er gevraagd of je nog extra informatie wil aanleveren, zoals een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (overzicht van de scores op de vakken op school), handelingsplannen van geboden begeleiding of belangrijke documentatie van eerdere hulpverlening.

Wanneer alle gegevens binnen zijn doet het aanmeldteam een eerste screening op basis van de gegevens. Mogelijk nemen we contact met je op voor meer informatie. Na de screening krijg je per mail een indicatie van de wachttijd en wat we voor je kind binnen onze organisatie kunnen betekenen. De behandelaar neemt vervolgens contact met je op voor het plannen van een intake.

Aanmelden