Voor:

Aanmelden

Je kunt online aanmelden via de website. Wanneer je jezelf of de leerling aanmeldt via de website vul je de NAW gegevens in. Je geeft kort aan wat de aanmeldreden is en naar welke locatie je voorkeur uitgaat. 

Na de aanmelding ontvang je van Chinski een mail ter bevestiging van ontvangst. Vervolgens krijg je per mail een toestemmingsformulier opgestuurd. Hier kan je aangeven of je toestemming geeft voor uitwisseling van gegevens met school en intern overleg. Ook wordt er gevraagd of je nog extra informatie wil aanleveren, zoals een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (overzicht van de scores op de vakken op school), handelingsplannen van geboden begeleiding of belangrijke documentatie van eerdere hulpverlening.

Wanneer alle gegevens binnen zijn wordt er eerst een screening gedaan op basis van de gegevens (zie hieronder bij screening). Mogelijk nemen we contact met je op voor meer informatie. Na de screening krijg je per mail een indicatie van de wachttijd en wat we voor je kind binnen onze organisatie kunnen betekenen. De behandelaar neemt vervolgens contact met je op voor het plannen van een intake.