Voor:

Klachten

Jouw mening, klacht of compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren binnen Chinski. Wij leren graag van jou en staan klaar om samen met jou en je omgeving aan een beter en plezierig leven te werken.

Compliment

Ben je tevreden over je behandeling en wil je een compliment geven? Wat leuk! Geef deze in ieder geval aan onze medewerkers. Je kunt ook terecht op google.nl 

Klacht

Onze medewerkers doen hun uiterste best om een behandeling aan te bieden die past bij je behoeften en verwachtingen. Het kan voorkomen dat je hierin wordt teleurgesteld. Chinski hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en clientvriendelijke samenwerking.. We willen ook graag weten als je niet tevreden bent. Graag komen we samen met jou tot een oplossing.

Chinski vindt het van belang dat cliënten aangeven wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Mocht u het van belang vinden om een klacht in te dienen, kan men kiezen uit drie mogelijkheden.

  1. Voor klachtopvang kan men terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. In het beginsel is het wenselijk dat een klager zijn ongenoegen, liefst zo spoedig mogelijk, rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat biedt de gelegenheid om gezamenlijk te kijken naar een gepaste oplossing.Behalve Klachtopvang biedt Chinski ook de mogelijkheid tot klachtbemiddeling. Daarvoor wendt men zich tot de Directie van Chinski.
  2. Mocht er hierna nog geen oplossing zijn gevonden kan men zich richten aan de Interne Klachtencommissie van Chinski. Te benaderen middels het insturen van het Klachtenformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens naar info@chinski.nl met in het onderwerp van de mail “Klacht Interne Klachtencommissie”.
    (Beleid Interne Klachtencommissie is op te vragen bij de organisatie).
  3. Wanneer u wenst dat de klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke externe klachtencommissie kunt u de klacht middels het registratieformulier en de machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens te versturen naar P3NL Postbus 14081, 3508 SC Utrecht of mail naar info@p3nl.nl.

Download klachtenformulier