Voor:

Dyslexie/dyscalculie

De vergoedingsregeling vanuit de gemeente voor dyslexie onderzoek is enkel van toepassing voor leerlingen op de basisschool. Desondanks kan er ook bij leerlingen op het voortgezet onderwijs een vermoeden zijn van dyslexie of dyscalculie. Chinski biedt zowel dyslexiezorg (diagnostiek en behandeling) alsook onderzoek naar en behandeling van dyscalculie en (ernstige) rekenproblemen aan leerlingen op het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie rondom dyslexie diagnostiek en behandeling (zowel vanuit de vergoede zorg als niet-vergoede zorg) en dyscalculie diagnostiek en behandeling verwijzen we naar onze webpagina gericht op dyslexie/dyscalculie.