Voor:

Screening

Chinski volgt bij de diagnostiek en behandeling van dyscalculie het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Om te bepalen of een onderzoek naar dyscalculie raadzaam is, wordt er door Chinski eerst een screening gedaan. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

  • Een uitdraai van het LeerlingVolg Systeem (LVS overzicht met alle scores op de verschillende vakgebieden sinds de start in groep 3).
  • Handelingsplannen van de geboden hulp op rekengebied (minimaal 2 keer 12 weken)
  • Eventuele verslaglegging van eerdere hulpverlening.
  • Informatie van school waarom gedacht wordt aan dyscalculie.