Voor:

Werkwijze

Wanneer er op school zorgen zijn rondom de (leer)ontwikkeling van een leerling, zal in eerste instantie op school worden bekeken wat er binnen de school aan hulp geboden kan worden aan de leerling en het systeem. Wanneer de benodigde hulp niet binnen de school kan worden geboden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor expertise de school in te halen. Door de school is meestal al een inschatting gemaakt van wat er nodig is voor een leerling, een groepje leerlingen en/of de docent. Samen met de school bespreken wij de wensen en verwachtingen van een begeleidingstraject en bespreken we wat er nodig is voor alle betrokkenen zodat de te stellen doelen kunnen worden behaald. Wil je meer informatie over de mogelijkheden die Chinski te bieden heeft? Stuur dan een mailtje naar scholen@chinski.nl

Werkwijze begeleidingen:

Na het eerste overleg zal er een begeleider vanuit Chinski worden gekoppeld aan het traject. Er wordt een startgesprek gepland met alle betrokkenen, waarin gezamenlijke, passende en haalbare doelen worden opgesteld voor het begeleidingstraject, met als doel dat de leerling(en) en docent weer zelfstandig verder kunnen. De gestelde doelen worden opgenomen in een handelingsplan, welke wordt gedeeld met de betrokkenen. Tijdens dit startgesprek zullen tevens verdere afspraken gemaakt worden over de duur en frequentie van het traject en zal besproken worden wanneer en hoe er geëvalueerd zal worden. Wanneer de doelen zijn geëvalueerd, zal dit worden beschreven in een evaluatieverslag

Chinski voert de begeleidingen zowel in de klas als buiten de klas uit, afhankelijk van de hulpvraag en behoeften van de leerling en docent. Indien de begeleiding niet op school kan plaatsvinden, kan het ook op een van de praktijklocaties van Chinski. 

Werkwijze diagnostiek

Na het eerste overleg zal er een collega vanuit Chinski worden gekoppeld aan het diagnostiektraject. Er wordt een intakegesprek gepland met alle betrokkenen, waarin de hulpvraag/hulpvragen, wensen en verwachtingen van het onderzoek worden besproken. Tijdens of na het intakegesprek zullen tevens verdere afspraken gemaakt worden met betrekking tot het onderzoek (duur, data van het onderzoek en eventueel al de datum voor het adviesgesprek).

Chinski voert het onderzoek doorgaans uit op 1 van de praktijklocaties, maar indien gewenst kan het onderzoek (in overleg) ook op school plaatsvinden. Voorwaarde hiervoor is wel dat er gebruikgemaakt kan worden van een rustige ruimte. Meestal vindt het onderzoek in de ochtend plaats. Na afloop van het onderzoek vindt er een intern overleg plaats (MDO) over de resultaten, waarna het adviesgesprek wordt gepland met alle betrokkenen. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en worden de aanbevelingen besproken. Uitgangspunt bij het bespreken van de aanbevelingen is de haalbaarheid (zowel voor ouders thuis als voor de leerkracht in de klas). Er wordt tevens besproken of er nog meer hulp nodig is. 

De voorkeur gaat uit naar een vaste orthopedagoog/psycholoog op school danwel gekoppeld aan school, bv. die een vaste dag of een vast dagdeel op school aanwezig is. Hierdoor kan er goed en met korte lijnen worden samengewerkt.