Voor:

Diversiteit

Wij werken elke dag aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. We sluiten aan op de wensen en behoeften van onze cliënten met oog en gevoel voor diversiteit. Zodat iedereen zich bij ons welkom, veilig en begrepen voelt. Er is een speciaal team divesiteit en inclusiteit die alle medewerkers up to date houden mbt dit thema. Binnen onze organisatie krijgen we te maken met steeds toenemende culturen en leefwerelden. Bureau Vie ondersteunt Chinski haar medewerkers in het cultuursensitief werken. Bureau Vie is een organisatie die professionals en organisaties leren hoe ze diversiteit kunnen inzetten en hoe ze met échte inclusie ieders kracht kunnen benutten (https://bureauvie.nl).