Voor:

Aanmelden

Je kan je online aanmelden via de website. Wanneer je je aanmeldt via de website vul je je NAW gegevens in en upload je (wanneer aanwezig) de verwijsbrief. Je geeft kort aan wat de aanmeldreden is en over welke locatie het gaat. 

Na de aanmelding ontvang je van Chinski een mail ter bevestiging van ontvangst. Vervolgens krijg je per mail een toestemmingsformulier opgestuurd. Hier kan je aangeven of je toestemming geeft voor uitwisseling van gegevens met huisarts, school, verwijzer en intern overleg. Ook wordt er soms gevraagd of je nog extra informatie wil aanleveren zoals rapporten van school of belangrijke documentatie van eerdere hulpverlening.

Wanneer alle gegevens binnen zijn neemt het aanmeldteam contact met je op.

Wanneer alle gegevens binnen zijn, doet het aanmeldteam een eerste screening op basis van de gegevens. Mogelijk nemen wij contact met je op voor meer informatie. Door de screening kunnen wij een goede inschatting maken of Chinski over een passend hulpaanbod heeft voor jou/jouw kind. Als de hulpvraag te complex is en/of er meer gespecialiseerde/intensieve hulp nodig is (zie exclusiecriteria), beschikken wij binnen onze praktijk niet altijd over de benodigde (behandel)mogelijkheden. Wij hebben nauwe samenwerkingen met andere organisaties waardoor we een passend advies kunnen geven. 

Na deze screening krijgt u per mail een indicatie van de wachttijd en wat we voor u binnen onze organisatie kunnen betekenen. De behandelaar neemt vervolgens met u contact op voor het plannen van een intake.

Aanmelden