Voor:

Onderzoek

Nadat alle gevraagde documenten in het bezit van Chinski zijn, vindt het intakegesprek plaats.

In het intakegesprek zijn we nieuwsgierig naar je kind en bekijken we samen wat er allemaal goed gaat en wat nog lastig is, zowel op school, thuis als in alledaagse situaties. We hebben een open, oplossingsgerichte en handelingsgerichte blik. 

Het intakegesprek duurt vaak 45 minuten en kan zowel online als op één van onze praktijklocaties plaatsvinden. Onze afspraken maken we daar waar dat het beste past: soms is dat online of bij ons op de praktijk, maar we kunnen ook thuis of op school komen. Bij dit intakegesprek is het prettig wanneer (zo mogelijk) beide ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. In overleg wordt bekeken of het kind ook bij het gesprek aanwezig is.

Na het intakegesprek wordt besproken wat de vervolgstap kan zijn m.b.t. het onderzoek. 

Zo kan mogelijk een intelligentietest meer inzicht geven in de cognitieve capaciteiten van je kind en kan er vanuit het intelligentieprofiel een verklaring worden gevonden voor de uitdagingen op leergebied. De volgende tests kunnen we bij Chinski afnemen:

  • WISC-V
  • SON-R 6-40
  • SON 2.5-7
  • IDS-2

Naast een intelligentietest is het ook mogelijk breder didactisch of neuropsychologisch onderzoek te doen. Te denken valt aan:

  • Het in kaart brengen van het reken-, lees- of spellingniveau van je kind
  • Screening voor dyslexie of dyscalculie (Dyslexie Screening Test of Nederlandse Dyscalculie Screener)
  • Onderzoek naar de executieve functies
  • Hoogbegaafdheidsonderzoek

Na het intakegesprek wordt het onderzoek ingepland. Het onderzoek bestaat – afhankelijk van de hulpvraag – uit 1 of 2 dagdelen. Dit zal voorafgaand aan het onderzoek worden afgestemd met jou als ouder(s)/verzorger(s) en je kind. 

Na afloop van het onderzoek zal in overleg met jou als ouder(s)/verzorger(s) een adviesgesprek worden ingepland. Dit vindt meestal 2 weken na de laatste onderzoeksochtend plaats en kan zowel online als op de praktijklocatie plaatsvinden. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en worden er aanbevelingen gegeven, zowel voor de schoolse setting alsook thuis. Indien gewenst kan er ook nog een gesprek met school plaatsvinden. Tevens worden de mogelijkheden besproken voor verdere begeleiding (bij Chinski of eventueel op school).