Voor:

Werkwijze

Wij zijn gespecialiseerd in het brede generalistische jeugdzorg waarbij veel aandacht is voor het functioneren van het hele gezin. Daarmee richten we ons op maatwerkoplossingen voor de lange termijn.

Aanmelding en screening in orde binnen? Dan vindt het intakegesprek plaats.

In het intakegesprek zijn we nieuwsgierig naar jou en bekijken we samen alle leefdomeinen; gezin, familie, netwerk, school / werk en sport. We hebben een open oplossingsgerichte en systemische blik en kijken samen waar de cliënt en zijn systeem heen wil. Wat kan jij al zelf kan oppakken en wat Chinski kan bieden.

Het intakegesprek duurt vaak 45 minuten en kan zowel online als op één van onze praktijklocaties plaatsvinden. Bij dit intakegesprek ben jij vaak zelf aanwezig en is het prettig wanneer (zo mogelijk) beide ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. Onze afspraken vervolgafspraken maken we daar waar dat het beste past. Soms is dat bij ons op de praktijk, maar we gaan ook naar gezinnen en jongeren toe; thuis, op school of ergens waar we wat kunnen drinken.

Na het intakegesprek wordt in het multidisciplinair overleg de aanmelding besproken en een plan van aanpak opgesteld. Wanneer er meer informatie verzameld moet worden zal er eerst een screening en mogelijk vervolgdiagnostiek worden gepland. Daarna komt er een behandeladvies en wordt er gestart met behandeling. Wanneer het beeld voor iedereen duidelijk zal er direct gestart worden met behandeling.

Verloop Traject

Je krijgt een vaste behandelaar toegewezen die samenwerkt met andere collega’s binnen Chinski. Bij Chinski werken orthopedagogen, psychologen, pedagogen en systeemtherapeuten. Alle trajecten kunnen plaatsvinden in de praktijk, online of indien mogelijk op school. De duur en locatie van een traject wordt in overleg besloten.

Afsluiten Traject

Wanneer er in gezamenlijkheid is besloten dat er zelfstandig verder gegaan kan worden of een nieuw traject elders beter past zal er worden afgesloten.

Locaties

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wij ontvangen iedereen graag in onze kleinschalige locaties waar een huiselijke sfeer hangt. Er is altijd een fijne plek om even op de behandelaar te wachten met een kopje thee of koffie.

Samenwerken

Wij geloven dat je samen sterk staat. Onze krachten bundelen we dan ook regelmatig met andere specialisten en instellingen als gemeenten, (huis)artsen, scholen en/of wijkteams, buurtteams, OKT’s en CJG’s.

Intern opleiden

Chinski is een organisatie die het belangrijk vindt om intern op te leiden. Wij zijn een erkende opleidingsinstelling voor verschillende MBO, HBO, Universiteiten en WO + opleidingen. Daar zijn we heel erg trots op. Wij zijn daarom ook een broedplaats van nieuw talent in het werkveld. Om te groeien is samenwerken met vaste collega’s van groot belang. Mogelijk dat er een collega in opleiding zal deelnemen bij het traject. Wanneer er hier bezwaar tegen is, laat dat gerust weten. Voor meer informatie zie intern opleiden en stagelopen.

Voor de jongere:

Ik start met een behandeling

Je gaat starten met een behandeling bij Chinski. Hieronder vind je meer informatie over wat je kunt verwachten.

Intake

In een eerste gesprek heb je mogelijk al samen besproken waar jij mee zit. Soms kan het zijn dat je ouders al een eerste keer zelf op gesprek zijn geweest. In het eerste gesprek met jou bespreken waar je hulp bij zou willen en hoe je het graag anders zou willen zien.
Aan het eind van het eerste gesprek maken we samen met je ouders (en school) een plan. Soms weten we na het eerste gesprek nog niet goed wat er met je aan de hand is. We gaan dan psychologisch onderzoek doen. Wanneer we samen al wel denken te weten waardoor het komt ga je starten met behandeling.

Samen op onderzoek uit;

Soms is het goed om eerst samen op onderzoek uit te gaan waardoor we erachter kunnen komen wat er met je aan de hand is. Je krijgt dan tijdens een volgend gesprek meer vragenlijsten en kleine oefeningen om vast te stellen wat er met je aan de hand is en welke behandeling het beste bij je past. Soms moeten je ouders ook vragenlijsten beantwoorden.

Behandeling

Tijdens de behandeling heb je gesprekken en ga je oefeningen doen. Je doet dit alleen, samen met je ouders of in een groep met andere jongeren. Dit is meestal op een locatie van ons, maar soms ook online of bij je thuis. Je kijkt steeds samen met je behandelaar hoe het gaat en hoe je verdergaat. Je hebt meestal met verschillende behandelaren te maken die jou samen helpen. Zij begrijpen waar jij en je ouders mee zitten. Bij ons werken orthopedagogen, psychologen, pedagogen en systeemtherapeuten.