Visie

De grondgedachte van praktijk Chinski is het geven van extra aandacht aan kinderen die dit nodig hebben in welke vorm dan ook. Chinski wil proberen een brug te slaan tussen het grote gat van het bestaande hulpaanbod en de grote hulpvraag van ouders en kinderen.

Doelstelling van Chinski is dat elk kind uniek is en er een passend aanbod gevonden moet worden. Kan dit niet binnen Chinski, dan heeft Chinski een groot netwerk hulpvelden en kan er gemakkelijk overgestapt worden, zonder herhaling van de hulpvraag.