Voor:

Chinski Foundation

Chinski Foundation (2018) is opgericht door Debby Temmerman-Luijten en Femke Trommar en heeft als doel kinderen en gezinnen te ondersteunen op het gebied van onderwijs, leren en spelen. De foundation wil ervoor zorgen dat alle kinderen de beste kansen kunnen krijgen op het gebied van onderwijs en ontwikkeling.

De foundation wil deze zorg voor alle kinderen toegankelijk maken en daarnaast zoveel mogelijk kinderen stimuleren te spelen door het optimaliseren en opknappen van speelplekken.

Chinski foundation biedt de mogelijkheid om bij een breed scala aan vragen rondom ondersteuning op het gebied van onderwijs en ontwikkeling een beroep te doen op de Foundation. De Foundation betaalt de kosten van de advisering, begeleiding en ondersteuning.

Ook is de foundation actief in het uitbreiden en opknappen van speeltuinen en speelplekken. Doel van de Chinski foundation is kinderen zoveel mogelijk te laten spelen en buiten te zijn.

Alle inkomsten in de foundation komen voor 100% ten gunste van de kinderen en de gezinnen.

Momenteel wordt er een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, en penningmeester samengesteld. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via: foundation@chinski.nl.

Rekeningnummer:

NL25 RABO 0337 6087 84