Dyslexie onderzoek

Wanneer een kind achterloopt op het gebied van lezen en/of spellen, kan er besloten worden om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. Er kan een dyslexie screeningtest gedaan worden om de grootte van het risico op dyslexie te bepalen. Meestal is er door de school van uw kind al aangegeven dat er zorgen zijn rondom de lees- en/of spellingontwikkeling en kan direct een dyslexieonderzoek gestart worden.

Dyslexie onderzoek

Wat
Volgens de Stichting Dyslexie Nederland (2008) is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
Een dyslexie onderzoek bestaat uit de volgende componenten:
• Onderzoek naar het lees- en spellingniveau;
• Onderzoek naar de basisvaardigheden van het lezen en spellen;
• Onderzoek naar intelligentie en geheugen.

Wie
Voor kinderen vanaf (eind) groep 3 op het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Werkwijze
Chinski volgt bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0 (PDD&B 3.0). Onder bepaalde voorwaarden kan het onderzoek naar dyslexie worden vergoed door de gemeente waarin u woonachtig bent. Per 1-1-2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling (protocol 3.0) van toepassing, wat betekent dat de voorwaarden voor een vergoed dyslexie onderzoek zijn veranderd. In de meeste regio’s wordt door een poortwachter beoordeeld (gescreend) of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek. Wanneer uw kind voldoet aan de voorwaarden wordt er een ontvankelijkheidsverklaring afgegeven door de gemeente. Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij Chinski. Vervolgens kan direct het onderzoek ingepland worden. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek kan alsnog een onderzoek naar dyslexie plaatsvinden, echter wordt dit dan niet vergoed.

Een dyslexie onderzoek wordt (afhankelijk van de aanwezigheid van een geldige intelligentiebepaling) afgenomen in 1 of 2 dagdelen en bestaat uit een intake, afname onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen en een adviesgesprek met de ouders. Eventueel kan ervoor worden gekozen om de onderzoeksresultaten op school door Chinski toe te laten lichten opdat er een gericht plan van aanpak gemaakt kan worden. Indien er een diagnose dyslexie gesteld kan worden krijgt uw kind ook een dyslexieverklaring. Tijdens het onderzoek wordt tevens bekeken of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een (vergoede) dyslexiebehandeling.

De eventuele dyslexiebehandeling kan ook plaatsvinden bij Chinski.

Heeft u vragen over de nieuwe toelatingscriteria voor dyslexie diagnostiek of -behandeling (PDD&B 3.0), neem dan contact op met een van onze locaties.

 

 

Dyslexie Screening Test

Wat
De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen.

Wie
Voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16,5 jaar

Werkwijze
De afname duurt ongeveer 2 uur.