Dyslexie onderzoek

Wanneer een kind achterloopt op het gebied van lezen en/of spellen, kan er besloten worden om te onderzoeken of er sprake is van Dyslexie. Er kan eerst een dyslexie screeningtest gedaan worden, of direct een dyslexieonderzoek.

Dyslexie Screening Test

Wat
De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen.

Wie
Voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16, 5 jaar

Werkwijze
De afname duurt ongeveer 2 uur.

 

Dyslexie onderzoek

Wat
Volgens de Stichting Dyslexie Nederland (2008) is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Chinski gaat uit van de criteria zoals deze zijn beschreven in het Dyslexie Protocol. In het intakegesprek zal dit nader toegelicht worden en besproken worden of uw zoon/dochter voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexie onderzoek vanuit de Gemeente.
Wanneer uw kind niet aan deze criteria voldoet kan er wel een dyslexieonderzoek plaatsvinden maar wordt deze niet vergoed.

Wie
Voor kinderen vanaf groep 3 op het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Werkwijze
Een dyslexie onderzoek wordt (afhankelijk van de aanwezigheid van een geldige intelligentiebepaling) afgenomen in 1 of 2 dagdelen en bestaat uit een intake, afname onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen en een adviesgesprek met de ouders. Eventueel kan er voor worden gekozen om de onderzoeksresultaten op school door Chinski toe te laten lichten opdat er een gericht plan van aanpak gemaakt kan worden. Indien er een diagnose dyslexie gesteld kan worden krijgt uw zoon/dochter ook een dyslexieverklaring
Een eventuele dyslexiebehandeling kan ook plaatsvinden bij Chinski.