Voor:

Dyslexie onderzoek

Nadat alle gevraagde documenten in het bezit van Chinski zijn, vindt het intakegesprek plaats.

In het intakegesprek zijn we nieuwsgierig naar je kind en bekijken we samen wat er allemaal goed gaat en wat nog lastig is, zowel op school, thuis als in alledaagse situaties. We hebben een open, oplossingsgerichte en handelingsgerichte blik.

Het intakegesprek duurt vaak 45 minuten en kan zowel online als op één van onze praktijklocaties plaatsvinden. Onze afspraken maken we daar waar dat het beste past: soms is dat online of bij ons op de praktijk, maar we kunnen ook thuis of op school komen. Bij dit intakegesprek is het prettig wanneer (zo mogelijk) beide ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. In overleg wordt bekeken of het kind/ jongere ook bij het gesprek aanwezig is.

Na het intakegesprek wordt het onderzoek ingepland. Het onderzoek bestaat uit 1 of 2 dagdelen, afhankelijk van of er eerder (maximaal 2 jaar) een intelligentie onderzoek is afgenomen. Tijdens het onderzoek wordt er een intelligentiebepaling gedaan (1 dagdeel) en worden de lees- en spellingvaardigheden, de basisvaardigheden voor het lezen en spellen en het geheugen in kaart gebracht (eveneens 1 dagdeel).

Na afloop van het onderzoek zal in overleg met jou als ouder(s)/verzorger(s) een adviesgesprek worden ingepland. Dit vindt meestal 2 weken na de laatste onderzoeksochtend plaats en kan zowel online als op de praktijklocatie plaatsvinden. Tijdens het adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en hoor je of er bij je kind dyslexie kan worden vastgesteld of niet. Tevens worden aanbevelingen besproken m.b.t. de lees- en spellingvaardigheden en of je kind in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject.