Dyscalculie onderzoek

Chinski heeft zich gespecialiseerd in dyscalculieonderzoek. Wanneer uw kind ernstige problemen heeft op het gebied van rekenen, kan er besloten worden om te onderzoeken of er sprake is van dyscalculie. Er kan eerst een dyscalculie screeningtest gedaan worden of er kan direct een dyscalculieonderzoek gedaan worden. Een onderzoek naar dyscalculie wordt (nog) niet vergoed door de gemeente.

Dyscalculie onderzoek

Wat
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met rekenen. Meer specifiek: het betreft een hardnekkig probleem met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van rekenkennis en wiskundekennis. Chinski werkt volgens het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).
Een dyscalculie onderzoek bestaat uit de volgende componenten:

  • Onderzoek naar het rekenniveau;
  • Onderzoek naar de basisvaardigheden van het rekenen (o.a. getalinzicht, inzicht in rekenprocedures);
  • Onderzoek naar intelligentie en geheugen.

Wie
Voor kinderen vanaf groep 6 op het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Werkwijze
Wanneer de rekenproblemen van uw kind ernstig blijven en er geen vooruitgang zichtbaar is, ondanks extra begeleiding op school, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Voorafgaand aan het onderzoek zal informatie worden opgevraagd rondom de geboden hulp en de mate van ernst van de rekenproblemen. Tijdens een intakegesprek zal hier nader op in gegaan worden.

Een dyscalculie onderzoek wordt (afhankelijk van de aanwezigheid van een geldige intelligentiebepaling) afgenomen in 1 of 2 dagdelen en bestaat uit een intake, afname onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen en een adviesgesprek met de ouders. Eventueel kan ervoor worden gekozen om de onderzoeksresultaten op school door Chinski toe te laten lichten opdat er een gericht plan van aanpak gemaakt kan worden. Indien er een diagnose dyscalculie gesteld kan worden krijgt uw kind ook een dyscalculieverklaring. Tijdens het onderzoek wordt tevens bekeken of uw kind in aanmerking komt voor een dyscalculiebehandeling. Een eventuele dyscalculiebehandeling kan ook plaatsvinden bij Chinski.

 

Dyscalculie Screening Test

Wat
De Dyscalculie Screening Test (DST-NL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyscalculie bij kinderen te bepalen.

Wie
Voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16,5 jaar

Werkwijze
De afname duurt ongeveer 2 uur.

 

 

Leuk weetje:
Wij zijn actief betrokken bij onderzoek naar dyscalculie en Femke Trommar is  auteur van het boekje “Tom is speciaal”.

 

Titel: Tom is speciaal ISBN: 90-811228-1-9 (kinderboek)

Dit boek gaat over een jongetje, dat kampt met rekenproblemen. Het vertelt hoe dit jongetje zich voelt en hoe de mensen in zijn omgeving daarop reageren. Boekje geschikt voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar (ook leuk voor volwassenen en oudere kinderen)

Kosten: 9,95 euro (excl. 2 euro verzendkosten)

 

[contact-form-7 id=”266″ title=”Boekje Formulier”]

Chinski werkt volgens het landelijke protocol ERWD.

Uitgebreid rekenonderzoek bestaat uit een intake, onderzoek, verslaglegging en een advies voor behandeling dyscalculie. De behandeling kan ook plaatsvinden bij Chinski.

Indien er een diagnose dyscalculie gesteld kan worden krijgt uw zoon/dochter ook een dyscalculieverklaring.