Voor:

Direct aanmelden

Je kunt direct online aanmelden bij Chinski via ons digitale aanmeldformulier. Ouders kunnen hun kind bij ons aanmelden. Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van de ouders nodig en kunnen zichzelf aanmelden. In beide gevallen is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Cliënt verwijzen

Welke cliënten kunt u naar ons verwijzen?

 • Kinderen en jongeren van 0-18 jaar met problematiek binnen de CAP-J. 
 • 18+ ers kunnen zich zelf aanmelden via vergoeding restitutiepolis.

Exclusiecriteria

 • Actieve Psychoses
 • Kind met ouders/ verzorgers met psychiatrische problematiek waar geen hulpverlening voor is.Ernstige Eetstoornissen
 • (Ernstige) suïcidaliteit acute dreiging.
 • (Ernstige) automutilatie
 • Thuissituaties met agressie en geweld
 • Jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Niet in opdracht rechtbank / OTS
 • Delinquente jeugd: Top 500
 • Complexe (v)echtscheidingen
 • Complex trauma met huidige onveiligheid of wanneer misbruik binnen het gezin heeft plaatsgevonden.
 • Psychiatrische problematiek bij ouders zonder hulpverlening (KOPP).
 • Radicalisering

Heb je hier vragen over of het passend is, neem gerust contact op met servicepunt@chinski.nl

Wie kan een cliënt verwijzen?

 • Huisartsen\ Medisch specialisten
 • Lokale teams
 • Gecertificeerde Instellingen

De cliënt kan bij Chinski terecht als die uit de volgende regio’s komt Bekijk hier de volledige lijst met de regio’s/gemeenten.

Verwijzen, hoe gaat dat?

U kunt uw cliënt op verschillende manieren verwijzen. Beschikt u over relevante correspondentie met betrekking tot de huidige hulpvraag, dan ontvangen wij die graag bij de verwijzing.

 1. Zorgdomein
 2. Mail: servidepunt@chinski.nl

Vragen en collegiaal overleg

Heeft u (inhoudelijke) vragen, belt u dan gerust met onze frontoffice. Zij plannen een afspraak met u in met ons aanmeldteam. 

Wachttijd

Na een verwijzing In de gehele GGZ en ook bij een aantal onderdelen van Chinski lopen de wachttijden op.

Te lange wachttijden hebben allerlei ongewenste effecten op zowel cliënt en zijn omgeving als verwijzer en ggz-behandelaar. Om de wachttijden zo snel mogelijk weg te nemen worden zowel op landelijk, regionaal als op instellingsniveau de oorzaken van de wachttijden onderzocht. Enkele oorzaken van het oplopen van de wachttijden bij Chinski zijn:

· Het aantal beschikbare behandelaren en personeelskrapte in de zorg
· Toename van complexiteit en intensiteit van de zorgvraag o.a. door ambulantisering.