Voor:

Crisis & Spoed

Bij levensbedreigende situaties of wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112.

Is jouw cliënt in zorg bij ons? Dan kan je tussen kantoortijden worden doorgeschakeld naar de behandelaar van de client.

In het weekend en op werkdagen tussen 17.00 uur ’s middags en 8.30 uur de volgende morgen: Bel uw huisarts. Deze kan in acute situaties, de GGZ crisisdienst inschakelen.

Pieker je over zelfdoding? Klik hier als je naar de site van 113Online wilt. (7 dagen per week/24 uur per dag)