Onderzoek

Sommige ouders maken zich zorgen over de ontwikkeling van kun kind. Het kan dan van belang zijn om door middel van onderzoek, oftwel diagnostiek zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind. Door diagnostiek kunnen de sterke en minder sterke kanten van uw kind in kaart gebracht worden en wordt er gericht handelingsgericht advies gegeven om zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

 

Intakegesprek

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt uw hulpvraag nader bekeken. Na dit gesprek zal de behandelaar per mail of telefonisch een voorstel doen van de onderzoeksvragen en tijdsplanning van het onderzoek en terugkoppelingsgesprek. Daarnaast zal de behandelaar verdere praktische zaken met u doornemen. Dit is per diagnostiektraject is dit verschillend.

Diagnostiek

Wanneer uw kind voor diagnostiek in de praktijk of op school komt nemen we de tijd om uw kind op zijn gemak te stellen zodat het ontspannen het onderzoek in zal gaan. Tijdens het onderzoek zal er ook een pauze plaatsvinden.

Terugkoppeling onderzoek

Er vindt allereerst een terugkoppeling aan ouder(s)/ verzorger(s) plaats in de praktijk. Wanneer ouders dit wensen kan na dit gesprek ook direct een gesprek plaatsvinden op school met alle betrokkenen (leerkracht en/of ib-er). Ouders bepalen zelf wat er gedeeld wordt met de school. Aangezien wij het belangrijk achten om school te betrekken bij een onderzoek en mogelijk vervolgbehandeling is het onze wens om school altijd een terugkoppeling te geven.

Overdracht naar school

Het is mogelijk om een aparte of gezamenlijke terugkoppeling te geven aan school. Tijdens dit gesprek is er ruimte om handelingsgerichte adviezen te geven aan school en leerkracht.