Werkwijze

Aanmelden

Wanneer u informatie wilt over de mogelijkheden binnen Chinski of wil aanmelden voor een intakegesprek, kunt u via het aanmeldformulier of telefoonnummer (020-7725626) contact met ons opnemen. U vindt deze informatie rechtsboven aan de website.

Binnen 5 werkdagen na aanmelding wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek zal worden aangeven of er een verwijsbrief nodig is.

Intakegesprek

Het intakegeprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en de mogelijkheden binnen Chinski. Daarnaast wordt er gekeken wat de kosten zijn van het traject en de mogelijkheid tot vergoed vanuit de gemeente bekeken. Het intakegesprek duurt maximaal 50 minuten en vindt over het algemeen plaats op een van onze praktijklocaties. Bij dit intakegesprek is het prettig wanneer (zo mogelijk) beide ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn. In overleg wordt bekeken of het kind/ jongere ook bij het gesprek aanwezig is.

Starten Traject

Wanneer de wens is om te starten bij Chinski met een diagnostiek- of behandel/begeleidingstraject zal er een behandelaar toegewezen worden. Deze behandelaar blijft het gehele traject betrokken en is het contactpersoon van het gezin. De behandelaar zet zo nodig ook andere experts binnen de praktijk in. Een diagnostiektraject vindt plaats in de praktijk of op school. Alle behandel/ begeleidingtrajecten kunnen plaatsvinden in de praktijk, op school of bij u thuis. De duur en locatie van een traject wordt in overleg met u besloten.

Afsluiten  Traject

In overleg met ouder(s)/ verzorger(s) wordt een traject afgesloten. Er zit geen opzegtermijn aan een traject.

Prijzen

Intakegesprek is gratis

Diagnostiek

 • Capaciteitenonderzoek (WISC) €475,-
 • NIO individueel/ SON-R €275,-
 • Didactisch onderzoek  vanaf €500,-
  (o.a. spelling of rekenen)
 • Dyslexie/ Dyscalculie
  (niet via vergoedingsregeling incl WISC) €850,-
 • Neuropsychologisch onderzoek vanaf €825,-
  (ADHD/ADD/ASS)
 • Sociaal Emotioneel onderzoek             prijs op maat
 • Observatie school (per 50 minuten) €60,-

Behandeling

 • Remedial teaching €55,-  (praktijk)
  €60,-  (thuis/school)
 • Begeleiding zorgonderwijs €60,-  
  (per 50 minuten)
 • Cognitieve gedragstherapie                    €70,-  
  (niet via vergoedingsregeling)
 • (Groeps)- Trainingen prijs op maat
  (o.a. werkgeheugen, SOVA, faalangst etc.)

Wij bieden zowel vergoede Basis Generalistische- als Dyslexiezorg via onze contracten met verschillende gemeenten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Alle prijzen zijn richtprijzen en kunnen in uw geval net iets anders uitvallen aangezien elke hulpvraag uniek is.

Voor een traject start stellen wij een onderzoeks- of behandelovereenkomst op. Hierin staan alle gemaakte afspraken en kosten van een traject. Deze wordt ondertekend door de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s). Aanvullende informatie vindt u op:www.NVO.nl en www.psynip.nl.

Vergoede Zorg

 • Betaling vanuit het pgb en leerlinggebonden financiering (lgf-wet) is mogelijk.
 • Wij hebben contracten met verschillende gemeenten
 • Wij hebben een contract met de volgende (deel)gemeentes:
  AMSTERDAM AMSTELLAND & ZAANSTREEK WATERLAND (Beemster, Oostvang, Zeevang, Landsmeer, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amsterdam, Waterland, Purmerend, Amstelveen, Zaanstad, Diemen, Uithoorn, Wormerland, Edam –Volendam)
  GOOI & VECHTSTREEK ( Blaricum, Gooise meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, WijdeMeren, Regio Gooi en Vechtstreek
 • Dit betekent dat vergoeding mogelijk is na een geldige verwijzing voor zorg. Dit geldt voor zowel GBGGZ zorg als voor dyslexie zorg ( Enstige Enkelvoudige dyslexie).  U ontvangt geen factuur maar wij dienen de facturen direct in bij de gemeente.

Niet vergoede zorg

Belangrijke informatie over betalingen van niet vergoede zorg:

 • Naast het opstellen en ondertekenen van een onderzoeks- of behandelovereenkomst werken met een automatische incasso welke eind van de maand wordt afgeschreven???
 • Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden.

Overige informatie

 • Wij zijn geregistreerd bij Vektis onder de volgende praktijkcode:
 • Agb code  praktijk:  94-(0)58894 psychologische zorgverleners.
 • Onze NIP- , BIG-, en NVO nummers staan bij ons team.
 • Ons inschrijfnummer bij de KvK: KvK 34314769

Visie

De grondgedachte van praktijk Chinski is het geven van extra aandacht aan kinderen die dit nodig hebben in welke vorm dan ook. Chinski wil proberen een brug te slaan tussen het grote gat van het bestaande hulpaanbod en de grote hulpvraag van ouders en kinderen.

Doelstelling van Chinski is dat elk kind uniek is en er een passend aanbod gevonden moet worden. Kan dit niet binnen Chinski, dan heeft Chinski een groot netwerk hulpvelden en kan er gemakkelijk overgestapt worden, zonder herhaling van de hulpvraag.

Oplossingsgericht werken

Chinski werkt vanuit de oplossingsgerichte visie. Chinski gelooft dat ieder kind en elke ouder over eigen krachten en talenten beschikt die hem of haar in staat stellen om tot de gewenste situatie te brengen. Wij denken graag vanuit krachten in plaats van klachten. Kinderen en ouders zijn zelf de deskundigen van hun eigen ervaringen en toekomst perspectief. Een goede samenwerkingsrelatie met kind, ouders en school is hierbij essentieel.

Het oplossingsgericht werken gaat uit van wat er op het moment al is, en richt zich op de gewenste toekomst met als doel het vinden van oplossingen. Anders dan het denken vanuit het Medisch model (‘De oplossing van de problemen ligt in de oorzaak en de hulpverlener weet wat goed is voor het kind/ouders). Bij oplossingsgericht werken is het kind/ouders de expert in de situatie en zij hebben zelf de oplossing al in handen. De rol van Chinski is om het kind/ de ouder zelf te laten ontdekken waar de gewenste verandering al aanwezig is en die uitzonderingen op het probleem te versterken en uit te breiden. Het gaat hierbij om het stimuleren en versterken van het eigen oplossend vermogen om samen met het netwerk om een kind heen te werken aan zelfgekozen oplossingen. Er wordt onderzocht wat de gewenste toekomst is, welke kwaliteiten er al zijn, welke successen er al hebben plaatsgevonden om zo tot een oplossing te komen die realistisch is en bij het kind/ ouders past. Door deze respectvolle benadering en doelgerichte interactie staat oplossingsgericht werken bekened als een kortdurende therapie of coaching die werkbare oplossingen levert.

De grondleggers van het oplossingsgericht werken zijn Steve de Shazer en Insoo Kim Berg (https://www.hogrefe.nl/producten/producten-single/oplossingsgerichte-therapie-in-de-praktijk.html)

Uitgangspunten Oplossingsgericht werken:

 • Als iets niet werkt, stop er mee en doe iets anders
 • Als iets werkt, doe er meer van.
 • Wat niet ‘kapot’ is, hoeft niet gerepareerd te worden
 • Geen enkel probleem is er altijd, in de uitzondering bevindt zich de sleutel tot de oplossing.
 • Het is niet perse noodzakelijk de oorzaken van het probleem te onderzoeken.
 • Alleen praten over problemen levert problemen, praten over oplossingen levert oplossingen.
 • Het kind/ ouder bezit alle kwaliteiten om tot een goede oplossing te komen.
 • Kleine veranderingen in de goede richting kunnen al een groot effect hebben.

Chinski legt veel nadruk op wetenschappelijk onderzoek. Chinski heeft een database waarin de testresultaten anoniem worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van onder andere de studies pedagogiek en psychologie.

Er vindt maandelijkse intervisie, supervisie en multidisciplinair overleg plaats met verschillende expertises. Daarnaast worden de medewerkers meerdere keren per jaar getraind volgens de Oplossingsgerichte visie.

Naam Chinski

Als je Chinski opzoekt bij de zoekmachine Google dan krijg je:

chiński – Chinees; de voornaamste taal die in China gesproken wordt.

In de Poolse taal staat Chinski voor het woord Chinees. Het Chinese schrift en de Chinese taal is onbegrijpelijk voor de meeste mensen in de Westerse wereld. Dit is ook waar veel kinderen mee te maken krijgen als zij zich ontwikkelen. Wat anderen “ gewoon ” begrijpen, is voor veel kinderen niet “ gewoon” te begrijpen. Voor veel kinderen is bijvoorbeeld leren lezen, leren rekenen of juist het begrijpen van anderen niet zo gewoon.

Deze kinderen ervaren hetzelfde als wat volwassenen ervaren als er Chinees gepraat wordt of er een Chinees boek gelezen moet worden. Het is onbegrijpelijk. Net zoals volwassenen les kunnen krijgen in de Chinese taal en het Chinese schrift, en Chinese gebruiken, hebben veel kinderen extra aandacht nodig om te leren om te gaan met onbegrijpelijke dingen die zij tegenkomen in hun ontwikkeling nederland. Daar komt de 2de betekenis bij kijken van Chinski.

Chi-n-ski is ook een afkorting van Children & Skills. Het is er voor alle kinderen en biedt steun bij alle vaardigheden die kinderen ontwikkelingen en/of waarmee zij tijdens hun ontwikkeling mee te maken krijgen.