Stagelopen

Vanaf september 2019 en vanaf januari 2020 heeft Chinski plaats voor studenten aan de HvA en Inholland die hun afstudeeronderzoek willen gaan doen op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie. Meer info over de mogelijkheden om af te studeren bij Chinski via een mail met femkejasper@chinski.nl.

Masterstage

Masterstage Orthopedagogiek/ Psychologie/ Pedagogische Wetenschappen per september 2020 voor 1 jaar. Gesprekken medio 2020.

P&O@chinski.nl