De kracht van de leerkracht op een leerling met dyslexie

CHINSKI presenteert in samenwerking met HOI FOUNDATION:

DE LEER-KRACHT VAN EEN LEERLING MET DYSLEXIE

WORKSHOP
Voor leerkrachten en intern begeleiders
Dinsdag 2 november 2021
20.00-21.30 uur
Locatie: IKC De Argonauten in Haarlem

Tamara Vreeken, mede-oprichter HOI foundation, komt speciaal naar Haarlem om leerkrachten uit deze omgeving meer te vertellen over de kansen van dyslexie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek vertelt zij meer over de werking van het dyslectische brein. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe specifieke vaardigheden kunnen worden ingezet zodat de potentie van deze kinderen ten volle wordt benut. Dyslexie betekent vaak een worsteling met lezen en spellen, maar gaat ook vaak gepaard met schaamte, onderzekerheid, frustratie en faalangst. Dit staat een leerling in de weg om goed en veilig te kunnen leren.

Tijdens deze avond, die bedoeld is voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers, wordt aandacht besteed aan het belang van een eigentijds en inclusief beeld van dyslexie. Wat heeft een leerling met dyslexie nodig om gemotiveerd te worden tot leren? Hoe kan de zelfredzaamheid verhoogd worden en hoe kunnen deze kinderen meer zelfvertrouwen krijgen zodat  ze het beste uit zichzelf halen en daarbij de beste lezer en speller worden die er in ze zit?

Tijdens de workshop is er ruimte voor vragen
en het delen van tips/ervaringen.

De deelname is gratis na inschrijving.