Opvoedspreekuren.nl

Mogelijkheden voor ouderbegeleiding door opvoedadviseur Linda de Koning via Opvoedspreekuren.nl

Opvoedspreekuren.nl biedt u een adviserend gesprek met een deskundige opvoedadviseur. Desgewenst zijn er daarna één of meer vervolggesprekken.

Heeft u een opvoedvraag over uw  kind?
U kunt denken aan vragen over de opvoeding van uw kind zoals:
• Mijn peuter lust niets en blijft niet aan tafel zitten. Hoe doorbreek ik dat?
• Mijn zoon wordt gepest en is verdrietig. Hoe kan ik hem daarbij helpen?
• Mijn kinderen maken vaak ruzie. Hoe zorg ik voor een betere sfeer in huis?
• Mijn dochter zit alleen maar achter haar mobiel. Hoe kan ik haar bereiken?

Misschien herkent u één van deze situaties of heeft u andere vragen over het gedrag dat uw kind laat zien, waar u zich zorgen over maakt.