Opvoedondersteuning

Ouders kunnen ook bij Chinski terecht wanneer zij een hulpvraag hebben met betrekking tot de opvoeding danwel begeleiding van hun kind. Deze begeleiding vindt veelal plaats in de vorm van gesprekken maar kan ook via emailconsulten. De gesprekken kunnen zowel individueel als met beide ouders/verzorgers plaatsvinden.

Er bestaat ook de mogelijkheid om gesprekken te voeren omtrent het aangaan van co-ouderschap.

Enkele voorbeelden van vragen van ouders:

  • Hoe kan ik mijn kind het beste helpen met het maken van vriendjes? Hij is wat verlegen.
  • Hoe kunnen we het thuis weer wat gezelliger maken?
  • Mijn kind lijkt niet altijd even goed te luisteren.
  • Er is veel strijd tussen broertjes en zusjes, hoe los ik dit op?
  • Hoe helpt; straffen of belonen en hoe pak ik dat dan aan?
  • Hoe maak ik mijn kind zelfstandiger?
  • Hoe stem ik het beste af op wat mijn kind nodig heeft?
  • Hoe blijf ik duidelijk en consequent terwijl mijn partner een andere opvoedingsstijl nastreeft?

Het is een nauwe samenwerking tussen therapeut en ouders omdat er een methode gekozen moet worden die het beste aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de ouders. Er is dan ook geen vaststaand traject. Dit om de kans van slagen te vergroten.