Schoolbegeleiding

Ook scholen kunnen bij ons een aanmelding doen voor een psychologisch onderzoek / schoolbegeleiding van een leerling. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende type onderzoeken:

  • Omgang met klasgenoten
  • Moeite met aandacht/concentratie
  • Werkhoudingsproblemen
  • Intelligentie
  • Didactisch onderzoek
  • Dyslexie/dyscalculie
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling  van leerlingen

Daarnaast is Chinski gespecialiseerd in het observeren van kinderen in de klassensituatie en het vervolgens geven van een handelingsgericht advies.

Na het onderzoek vindt een adviesgesprek plaats. Afhankelijk van het type onderzoek, wordt besproken of het adviesgesprek direct met school en ouders plaatsvindt, of eerst apart met ouders en daarna met school. In het gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en worden concrete handelingsadviezen gegeven voor school. Daarna kunnen eventueel afspraken gemaakt worden voor het vervolg. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een training voor de leerling, een gesprek met de leerkracht of aanpassingen binnen de klassensituatie. Chinski biedt daarnaast de mogelijkheid voor follow up gesprekken op school.