Neuropsychologisch onderzoek

Kinderneuropsychologie richt zich op de relatie en het verband tussen gedrag en het (dis)functioneren van de zich ontwikkelende hersenen bij kinderen en jeugdigen. Het onderwerp van de neuropsychologie is niet alleen de rol die de hersenen spelen bij het tot stand komen van gedrag, maar ook de invloed van gedrag, ervaring en omgeving op de ontwikkeling en de werking van de hersenen.

Neuropsychologisch onderzoek is erop gericht informatie te verzamelen waardoor globaal drie vragen beantwoord kunnen worden:

  1. De vraag naar het waarom en het hoe van het probleem, de verklaring en beschrijving.
  2. De  vraag naar de prognose met betrekking tot de ontwikkeling.
  3. De vraag wat er aan het probleem te doen is of wat de beïnvloedbaarheid van de ontwikkeling van het kind is, de vraag naar indicatie voor interventie.

Chinski doet neuropsychologisch onderzoek op de volgende gebieden:

  • Perceptie
  • Motoriek
  • Taal
  • Aandacht/concentratie
  • Geheugen
  • Executieve functies
  • Sociale Informatieverwerking

Door middel van het maken van een sterkte-zwakte analyse van de verschillende gebieden kan een handelingsgericht advies gegeven worden voor de verbetering van gedrag.

Neuropsychologisch onderzoek wordt individueel afgenomen. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag. Het volledige onderzoek bestaat uit intake, afname onderzoek, verslaglegging en een adviesgesprek met ouders. Eventueel kan er ook een gesprek met de school plaatsvinden waar de handelingsgerichte adviezen worden besproken en wordt gekeken wat, waar nodig, de mogelijkheden zijn wat betreft behandeling.