Remedial Teaching Amsterdam

Wat
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leer – en of gedragsprobleem op een lager dan verwacht wordt niveau presteren. Maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. 

RT In het kort:

 • Intakegesprek: in de intake bespreken we de hulpvraag.
 • Opstellen van een-op-maat handelingsplan.
 • RT kan thuis, op school of in de praktijk plaatsvinden.
 • Individuele begeleiding of in een kleine groep.
 • Bij start en eind van een RT periode (gemiddelde duur 3 tot 6 maanden) vindt er een voor en eindmeting plaats.
 • Planmatig werken: signalering, diagnosticeren, remediëring, evaluatie.
 • Ouders en school worden nauw betrokken bij RT.

Chinski biedt remedial teaching voor:

 • Schrijf(motorische) problemen
 • Lees- en spellingproblemen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenproblemen

Prijzen

Het tarief voor remedial teaching is 60 euro per 45 minuten in de praktijk, thuis of op school is het tarief 60 euro per 50 minuten. Er wordt uitgegaan van minimaal 1x per week remedial teaching. Bij remedial teaching hoort vaak orthodidactisch onderzoek voor het vaststellen van het (school) niveau van het kind.