Oplossingsgerichte therapie voor kinderen

Wat
Oplossingsgerichte therapie (Solution-Focused Brief Therapy (SFBT)), is ontwikkeld door Steve de Shazer (1940-2005), and Insoo Kim Berg (1934-2007) in de late 1970’s in Milwaukee, Wisconsin.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie waarbij er gekeken wordt naar de gewenste situatie en niet naar het probleem. Samen met het kind (en ouders) wordt gezocht naar de gewenste situatie, wat het kind ervoor in de plaats wil en hoe dit eruit zal zien en hoe daar naar toe te komen. Oplossingsgerichte therapie bestaat uit allerlei technieken, bijvoorbeeld het stellen van de wondervraag, het tekenen van een stripverhaal & schaalwandelen.

Werkwijze
Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor de Oplossingsgerichte Therapie zal met de behandelaar een planning gemaakt worden. Er zal een handelingsplan opgesteld worden. Gemiddeld duurt een behandeling 8 tot 10 weken. Elke week zal het kind of jongere 50 minuten naar de praktijk komen voor behandeling. Betrokkenheid van ouders is essentieel bij de behandeling.