Online leren

Chinski biedt voor alle kinderen en ouders de volgende diensten aan:

Ondersteuning bij huidig schoolwerk (basis- en middelbare school)
  1. Bijspijkeren van allerlei schoolse vaardigheden.
  2. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de diensten.
Hoe kun je je hiervoor aanmelden?

Stuur een mail naar onlineleren@chinski.nl en geef aan van welke dienst je gebruik wilt maken (1 of 2), voor welke groep/ leerjaar en welk vak. Het team neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om de eerste begeleiding in te plannen.

Wie geeft deze begeleiding?

De begeleiding is individueel of in groepsverband (max met 4 andere kinderen). De begeleiding wordt uitgevoerd door een orthopedagoog of psycholoog.

Wat heb ik nodig?

Je hebt een tablet/ laptop nodig, de app ZOOM.us of Skype en pen/ papier.

Wat zijn de kosten?

Individueel = €30 euro per 45 minuten
Groepsverband = €20 euro per 45 minuten.

 

Een enthousiaste groep van orthopedagogen en psychologen met veel ervaring binnen het onderwijs staat klaar om te ondersteunen in tijden van deze Coronacrisis als het gaat om thuis leren.

Te denken valt aan (online) ondersteuning bij:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • taal
  • rekenen
  • spelling
  • werkhouding
  • planning en organisatie van schoolwerk

De meeste kinderen hebben deze dagen een pakketje van hun school gekregen danwel een inlog om thuis aan het werk te gaan.

Ook als het gaat om het plannen en goed uitvoeren van de weektaken zoals deze zijn opgesteld door de leerkrachten kunnen wij ondersteuning bieden.

Ouders hebben noodgedwongen nu de rol van leerkracht en kunnen daarmee voor uitdagingen komen te staan. Wij kunnen de ouders ontlasten zodat zij kunnen doorwerken.

Ook voor kinderen die doorgaans extra begeleiding nodig hebben/krijgen onder schooltijd omdat zij achter lopen op bepaalde vakken danwel wanneer er sprake is van een leerstoornis als dyslexie, kunnen wij online extra ondersteuning bieden.

Het ingezette dyslexie protocol op school (zorgniveau 3 begeleiding) kan worden voortgezet in dezelfde groepsgrootte of individueel zodat zorgcontinuïteit gewaarborgd is.

Wij beschikken over de juiste materialen om goed met uw kind aan de slag te gaan. Het enige wat uw kind nodig heeft is een device om mee in te bellen met de medewerker van Chinski.

Voor meer informatie neem contact op via: onlineleren@chinski.nl