(Groeps)trainingen

Bij Chinski geven we verschillende trainingen individueel of in een groep. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, start er een nieuwe groep. Informeer bij Chinski naar de mogelijkheden en prijzen.

Cogmed (individueel)

DOEL
Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen effectief software-trainingsprogramma dat ontworpen is met als doel het werkgeheugen te verbeteren.

Het werkgeheugen is het vermogen om informatie voor korte tijd in je hersens op te slaan, je te concentreren op een handeling en te onthouden wat je na die handeling moet doen. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk om te focussen, in het voren te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. 

DOELGROEP
Voor iedereen van 4 tm 99 jaar.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor Cogmed zal er eerst een gratis intakegesprek op de praktijk plaatsvinden waarin de training wordt uitgelegd. Gedurende 5-6 weken vindt er 4-5 keer per week een training van ongeveer 45 minuten per keer plaats. De training kan thuis en op school uitgevoerd worden. Een bezoek aan de praktijk is in die weken niet nodig. Onder begeleiding van een Cogmedcoach zal de training uitgevoerd worden en er is wekelijks telefonisch contact met de coach.

Meer informatie: www.cogmed.com

 

Brain Game Brian (individueel)

DOEL
Brain game Brian is een computertraining van de cognitieve vaardigheden: impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen -> Executieve functies.

De executieve functies zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdracht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is.

DOELGROEP
Kinderen van 9 tot 12 jaar met ADHD

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor Brain Game Brian zal er eerst een gratis intakegesprek op de praktijk plaatsvinden waarin de training wordt uitgelegd. Gedurende 6 weken vindt er 4 keer per week een training van ongeveer 40 minuten per keer plaats. De sessies worden thuis en op school uitgevoerd en kunnen ingepland worden wanneer dit voor het kind en gezin uitkomt en kan ook in het weekend gedaan worden. Onder begeleiding van een BGB coach zal de training uitgevoerd worden en er is wekelijks contact met de coach. De training bestaat uit drie  trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden de kinderen uitgedaagd om de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor  hun harde werken.

Meer informatie: www.gamingandtraining.nl/beschrijving-braingame-brian/

 

Beter bij de Les (individueel)

DOEL
Beter bij de Les is een bewezen effectieve manier om de Executieve Functies te trainen

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties.

DOELGROEP
Kinderen vanaf 8 jaar op de basisschool

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor Beter bij de Les zal er eerst een gratis intakegesprek op de praktijk plaatsvinden waarin de training wordt uitgelegd.

De Beter Bij de Les-training bestaat uit 25 individuele sessies waarbij op school – weliswaar buiten de klas – wordt getraind gedurende 45-60 minuten onder begeleiding van een trainer. Daarnaast zijn er drie oudersessies waarvan de eerste sessie gezamenlijk met de leerkracht plaatsvindt. Gedurende die 25 sessies wordt het kind op een speelse manier getraind in het toepassen van vaardigheden die belangrijk zijn bij het goed kunnen uitvoeren van een taak. Een vijftal kernvaardigheden, die van belang zijn bij het uitvoeren van een taak, vormen de rode draad in de training: gerichte aandacht, planning en initiatie, verdeelde aandacht en werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie. Aan iedere kernvaardigheid wordt een vijftal sessies besteed.

Meer informatie: https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/In-voorbereiding/Beter-Bij-de-Les

 

My Brain Solutions (Individueel)

DOEL
My Brain Solutions is computertraining die door middel van een combinatie van assessments en trainingen ingezet kan worden bij kinderen om het algemeen brein functioneren te verbeteren. Met behulp van de oefeningen leert men om beter met stress om te gaan, beter te kunnen concentreren, een positievere blik te ontwikkelen en veerkrachtiger te worden.

DOELGROEP
Kinderen vanaf 10 jaar.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor My Brain Solutions zal er eerst een gratis intakegesprek en screening gedaan worden (30-40 minuten). Uit deze screening komen aandachtspunten waaraan gewerkt kan gaan worden. De volgende aandachtspunten zijn mogelijk: Werkgeheugen, inhibitie, verdeelde en volgehouden aandacht, reactietijd, flexibiliteit, verwerkingssnelheid, Herkennen emoties en emotie-bias Sociale vaardigheden, Veerkracht & Cognitieve Bias Stress- of angst-,stemmingsniveau.

Gedurende 6-8 weken vindt er 3-4 keer per week een training van 15-20 minuten per keer plaats. Naar behoefte kan er doorgetraind worden tot maximaal een jaar. Onder begeleiding van een MBS coach zal de training uitgevoerd worden en er is wekelijks contact met de coach.

Meer informatie: www.lerendbrein.nl/my-brain-solutions-clienten/

 

Sociale vaardigheidstraining: SOVA (Sociale Vaardigheidstraining) (individueel of GROEP)

DOEL
De SOVA training is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast staan taakaanpak, plannen en organiseren centraal.

DOELGROEP
We geven de training voor 2 leeftijdsgroepen: groep 3,4 en 5 en groep 6,7 en 8.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor de SOVA training zal er eerst een gratis intakegesprek plaatsvinden waarin gekeken of de training aansluit bij de wensen. In dit gesprek wordt ook de training nader uitgelegd. Gedurende 8 weken vindt er 1 keer per week een training van 50 minuten per keer plaats. De training vindt plaats in de praktijk maar wordt ook op scholen gegeven. Er vindt tevens 1 ouderbijeenkomst plaats waarin ouders uitleg krijgen over de inhoud van de training en er ruimte is voor vragen.

Tijdens de training leren kinderen beter te functioneren in situaties waarin ze sociale 
vaardigheidstekorten hebben. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze zichzelf kunnen presenteren, iets weigeren, wat te doen als je last hebt van iemand en reageren op pesten/plagen. Ook leren ze om te gaan met spannende situaties, zoals bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt of het maken van een proefwerk. Ze leren controle terug te krijgen over hun gevoel van spanning.
De kinderen houden tijdens de bijeenkomsten een persoonlijk werkboek bij en krijgen huiswerkopdrachten zodat ze het geleerde in andere situaties kunnen oefenen.

Meer informatie: bel of mail de praktijk voor meer informatie, prijzen en startdatum nieuwe groep.

 

Faalangst Reductietraining(individueel of GROEP)

DOEL
De Faalangst Reductietraining is gericht op het verminderen van faalangst en vergroten van zelfvertrouwen van kinderen. Veel kinderen twijfelen vaak aan wat ze kunnen, ze zijn bang om fouten te maken, hebben veel last van spanning en voelen druk wanneer ze een prestatie moeten leveren.

DOELGROEP
We geven de training voor 2 leeftijdsgroepen: groep 3,4 en 5 en groep 6,7 en 8.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor de Faalangst Reductietraining zal er eerst een gratis intakegesprek plaatsvinden waarin gekeken of de training aansluit bij de wensen. In dit gesprek wordt ook de training nader uitgelegd. Gedurende 8 tot 10 weken vindt er 1 keer per week een training van 50 minuten per keer plaats. De training vindt plaats in de praktijk maar wordt ook op scholen gegeven. Er vindt tevens 1 ouderbijeenkomst plaats waarin ouders uitleg krijgen over de inhoud van de training en er ruimte is voor vragen.

Tijdens de training leren kinderen o.a. om te spelen met blije gevoelens, spelen met vervelende gevoelen, leren dat je meer kunt dan je denkt, leren dat je meer weet dan je denkt, ontspanningsoefeningen, jezelf bekijken als een thermometer.

Meer informatie: bel of mail de praktijk voor meer informatie, prijzen en startdatum van een nieuwe groep.

 

Op de naar de brugklas(individueel of GROEP)

DOEL
De Op naar de Brugklastraining is bedoeld om kinderen uit groep 7 en groep 8 optimaal voor te bereiden op de grote stap van de vaak veilige basisschool naar het voortgezet onderwijs. De brugklastraining maakt de kinderen sterker, weerbaarder en bereidt ze goed voor op de grote veranderingen, zowel sociaal- emotioneel als in het dagelijks leven. Naast het vergroten van het zelfvertrouwen staan taakaanpak, plannen en organiseren centraal.

DOELGROEP
Kinderen in groep 7 of 8.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor de Op naar de Brugklastraining zal er eerst een gratis intakegesprek plaatsvinden waarin gekeken of de training aansluit bij de wensen. In dit gesprek wordt ook de training nader uitgelegd. Gedurende 8 weken vindt er 1 keer per week een training van 50 minuten per keer plaats. De training vindt plaats in de praktijk maar wordt ook op scholen gegeven.
In de brugklastraining leren kinderen beter te functioneren in situaties waarin ze sociale vaardigheidstekorten hebben. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze zichzelf kunnen presenteren, iets weigeren, wat te doen als je last hebt van iemand en kunnen reageren op pesten/plagen. Ook leren ze om te gaan met spannende situaties, zoals bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt of het maken van een proefwerk. Ze leren controle terug te krijgen over hun gevoel van spanning. Tijdens elke bijeenkomst staat tevens centraal hoe om te gaan met het plannen en organiseren van  activiteiten in het dagelijkse leven.

Meer informatie: bel of mail de praktijk voor meer informatie, prijzen en startdatum van een nieuwe groep.

 

Dyslexie de Baas (individueel of GROEP)

DOEL
De Dyslexie de Baas training is bedoeld om kinderen van de middelbare school met Dyslexie om meer grip te krijgen op het leren en hun vaardigheid om problemen op te lossen te vergroten. We streven ernaar om het zelfbeeld van de dyslectische jongeren over hun functioneren op school te verbeteren. Zo verwachten we dat ook angst – en stemmingsklachten.

DOELGROEP
Kinderen van 12 tot 16 jaar. In aanmerking komen dyslectici, in het bezit van een dyslexieverklaring, die stress ervaren en zich soms somber voelen. De training is geschikt voor HAVO/VWO, HAVO/VMBO leerlingen tot 16 jaar. Leerlingen van andere
schooltypes en/of een andere leeftijdsgroep, die belangstelling hebben,
kunnen zich eveneens aanmelden. In overleg wordt dan nagegaan in hoeverre
er voor deze groep eveneens een passend aanbod gedaan kan worden.

WERKWIJZE
Wanneer een kind wordt aangemeld voor de Dyslexie de Baastraining zal er eerst een gratis intakegesprek plaatsvinden waarin gekeken of de training aansluit bij de wensen. In dit gesprek wordt ook de training nader uitgelegd.

Gedurende 11 weken vindt er 1 keer per week een training van 90 minuten per keer plaats. Daarnaast vindt er ook na een aantal maanden een terugkom bijeenkomst plaats. De training vindt plaats in de praktijk maar wordt ook op scholen gegeven. De jongeren worden uitgelokt na te denken op welke wijze dyslexie zich bij hen
manifesteert en tot welke problemen dit leidt. Er worden technieken aangereikt om eventuele stress, die bepaalde lees- en schrijfopdrachten kunnen ontlokken, adequater te hanteren. De jongeren worden getraind in het leren onderkennen van negatieve gedachten ( “het lukt me toch nooit”, “leren heeft bij mij toch geen zin”) en deze negatieve gedachten om te buigen in realistischere, constructievere gedachten. Tevens krijgen ze hulpmiddelen aangereikt om het oplossen van hun
Studieproblemen meer zelf te kunnen sturen.
Door rollenspelen oefenen ze in het beter leren behartigen van hun belangen.
N. B. Het is dus geen didactische training gericht op het aanleren van
verschillende studietechnieken.

Meer informatie: bel of mail de praktijk voor meer informatie, prijzen en startdatum van een nieuwe groep.