Dyslexie-en dyscalculie behandeling

Chinski biedt zowel dyslexie als dyscalculie behandeling.

 

Dyslexie Tom’s Wereld

Wat
Bij Chinski wordt gebruik gemaakt van de dyslexiebehandeling Tom’s Wereld dyslexie . Het programma Tom’s Wereld Dyslexie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over dyslexie. Hieruit blijkt dat dyslexie een probleem is met de fonologische verwerking van woorden, waarbij het leggen van een goede associatie tussen letter en klank en wezenlijk onderdeel vormt. Een tweede uitgangspunt is het leerpsychologische model van Gal’perin en Davydov. Op deze manier is getracht ervoor te zorgen dat het programma niet alleen taalkundig adequaat is maar ook leerpsychologisch en didactisch adequaat.

Wie
Voor kinderen met dyslexie en dyscalculie ten behoeve van het onderwijs wordt bij Chinski gebruik gemaakt van de dyslexiebehandeling Tom’s Wereld Dyslexie.

Werkwijze
Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor de dyslexiebehandeling Tom’s Wereld Dyslexie zal met de behandelaar een planning gemaakt worden.
Gemiddeld duurt een Tom’s Wereld Dyslexie behandeling een jaar. Er zal een handelingsplan opgesteld worden en elke 12 weken vindt er een tussenevaluatie plaats. De behandeling bestaat uit een wekelijkse behandeling in de praktijk van 50 minuten waar er naast de dyslexie ruimte is voor psycho- educatie. Per week oefent het kind zelf met begeleiding van ouders vier keer per week 20 minuten thuis en/of op school.

Prijzen

Wij lichten in een kennismakingsgesprek graag verder toe hoe de behandeling er inhoudelijk uitziet en wat de kosten zijn en/of mogelijkheden voor vergoeding vanuit de Gemeente zijn.

 

Dyscalculie behandeling TOM’S REKENWERELD

Wat
Bij Chinski gebruik gemaakt van de dyscalculiebehandeling Tom’s Rekenwereld. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over dyscalculie.
De opzet van de behandeling van dyscalculie is  gericht op de volgende principes:

  • Psycho-educatie voor zowel ouders als kind over wat dyscalculie is en hoe je hier in het dagelijkse leven het beste mee om kunt gaan.
  • Leren omgaan met dispenserende/compenserende middelen. Te denken valt o.a. aan tafel- en verdeeltafelkaarten, opzoekboekjes etc.
  • Gerichte begeleiding op bijvoorbeeld het aanleren van vaste strategieën bij rekenen en het leren werken met werkhoudingsschema’s. 

Wie
Voor kinderen met Dyscalculie wordt bij Chinski gebruik gemaakt van de dyscalculiebehandeling Tom’s Rekenwereld.

Werkwijze
Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor de dyscalculiebehandeling Tom’s Rekenwereld zal met de behandelaar een planning gemaakt worden.
Gemiddeld duurt een behandeling een jaar. Er zal een handelingsplan opgesteld worden en elke 12 weken vindt er een tussenevaluatie plaats. De behandeling bestaat uit een wekelijkse behandeling in de praktijk van 50 minuten waar er naast de dyscalculiebehandeling ruimte is voor psycho- educatie. Per week oefent het kind zelf met begeleiding van ouders vier keer per week 20 minuten thuis en/of op school.

Prijzen
Wij lichten in een kennismakingsgesprek graag verder toe hoe de behandeling er inhoudelijk uitziet en wat de kosten zijn.