Dyslexie-en dyscalculie behandeling

Chinski biedt zowel dyslexie als dyscalculie behandeling.
Wij werken met het behandelprogramma Toms Wereld.

 

Tom’s Wereld Dyslexie

Wat
Bij Chinski wordt gebruik gemaakt van het behandelprogramma Toms Wereld dyslexie. Het programma Toms Wereld Dyslexie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie. Hieruit blijkt dat dyslexie een probleem is met de fonologische verwerking van taal, waarbij het leggen van een goede associatie tussen letter en klank en wezenlijk onderdeel vormt. Een tweede uitgangspunt is het leerpsychologische model van Gal’perin en Davydov. Op deze manier is getracht ervoor te zorgen dat het programma niet alleen taalkundig adequaat is maar ook leerpsychologisch en didactisch adequaat.

Binnen Chinski vinden we het belangrijk om te weten of ons dyslexie behandelprogramma ook daadwerkelijk effectief is en de kinderen vooruitgang laten zien op lees- en spellinggebied. Daarom zijn we 1.5 jaar geleden gestart met een effectstudie naar ons behandelprogramma Toms Wereld Dyslexie. De resultaten van deze effectstudie zijn positief. De kinderen laten vanaf de start van de behandeling tot het einde van de behandeling gemiddeld genomen vooruitgang zien op alle drie de deelgebieden (technisch lezen van woorden, tekst lezen en spelling). Met name de vaardigheden op het gebied van tekst lezen en spelling zijn significant vooruit gegaan en hierbij hebben de leerlingen gemiddeld genomen hun achterstanden duidelijk weten te verkleinen dan wel weten in te halen. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn in de factsheet hiernaast gezet. Wij zijn trots op deze mooie resultaten!

Bekijk factsheet

Wie
Voor kinderen in het basisonderwijs en de middelbare school.

Werkwijze
Wanneer uit het dyslexie onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft kan hij/zij bij Chinski terecht voor een gespecialiseerde dyslexiebehandeling. De behandeling vindt een keer per week plaats bij een vaste behandelaar. Dit kan op de praktijk van Chinski plaatsvinden, maar we werken ook met veel scholen samen waardoor we in overleg de behandeling op school kunnen laten plaatsvinden. Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld en de opgestelde doelen worden na elke 12 behandelingen geëvalueerd. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de lees- en spellingvaardigheden, daarnaast is er aandacht voor psycho-educatie. Naast de wekelijkse dyslexiebehandeling bij Chinski wordt verwacht dat er ook 4 keer per week onder begeleiding van een ouder thuis geoefend wordt met het digitale programma Toms Wereld Dyslexie. Gemiddeld duurt een behandeltraject een jaar.

Prijzen
Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde locatie van Chinski. Wij lichten graag verder toe hoe de behandeling er inhoudelijk uitziet en wat de kosten zijn en/of mogelijkheden voor vergoeding vanuit de gemeente zijn.

 

Toms Wereld Dyscalculie

Wat
Bij Chinski wordt gebruik gemaakt van de dyscalculiebehandeling Toms Wereld Dyscalculie. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar dyscalculie.

  • Psycho-educatie voor zowel ouders als kind over wat dyscalculie is en hoe je hier in het dagelijkse leven het beste mee om kunt gaan.
  • Leren omgaan met dispenserende/compenserende middelen. Te denken valt o.a. aan tafel- en verdeeltafelkaarten, opzoekboekjes etc.
  • Gerichte begeleiding op bijvoorbeeld het aanleren van vaste strategieën bij rekenen en het leren werken met werkhoudingsschema’s.

Wie
Voor kinderen in het basisonderwijs en de middelbare school.


Werkwijze
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind dyscalculie of (ernstige) rekenproblemen heeft kan hij/zij bij Chinski terecht voor gespecialiseerde dyscalculiebehandeling. De behandeling vindt een keer per week plaats bij een vaste behandelaar. Dit kan op de praktijk van Chinski plaatsvinden, maar we werken ook met veel scholen samen waardoor we in overleg de behandeling op school kunnen laten plaatsvinden. Bij de start van de behandeling wordt een behandelplan opgesteld en de opgestelde doelen worden na elke 12 behandelingen geëvalueerd. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de rekenvaardigheden en het aanleren van vaste rekenstrategieën. Daarnaast is er aandacht voor psycho-educatie. Naast de wekelijkse dyscalculiebehandeling bij Chinski wordt verwacht dat er ook 4 keer per week onder begeleiding van een ouder thuis geoefend wordt met het digitale programma Toms Wereld Dyscalculie. Gemiddeld duurt een behandeltraject een jaar.

Prijzen
Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde locatie van Chinski. Wij lichten graag verder toe hoe de behandeling er inhoudelijk uitziet en wat de kosten zijn.