Cognitieve gedragstherapie voor kinderen

Wat
De kerngedachte achter Cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat psychische klachten verband houden met disfunctionele cognities of gedachten. Deze psychische klachten uiten zich in nare of bedreigende gevoelens en stemmingen en in problematisch of onbeheerst gedrag. In de therapie wordt, simpel gezegd, geprobeerd de disfunctionele gedachten te wijzigen. Wanneer dit lukt, kunnen emotionele nood en inadequaat gedrag afnemen of verdwijnen.

Het doel van cognitieve gedragstherapie het opsporen en corrigeren van denkfouten,die leiden tot psychische problemen en afwijkend gedrag. Hoewel de inhoud van de therapie wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt, bestaan er gemeenschappelijke veelgebruikte technieken zoals cognitieve herstructurering en psycho-educatie.

Wie
Wij bieden cognitieve gedragstherapie voor allerlei soorten klachten.
Gedacht kan worden aan therapie voor :

  • Angst ( mogelijke fobieën).
  • Tics
  • Dwanghandelingen
  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Eetproblemen
  • Slaapproblemen

De therapie is geschikt voor kinderen, jeugdigen en gezinssystemen. Doorgaans wordt de interventie ingezet bij kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar. De duur van een CGT-programma kan variëren van drie maanden tot ongeveer één jaar.

Werkwijze
Wanneer uit het intakegesprek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor de CGT zal met de behandelaar een planning gemaakt worden.
Er zal een handelingsplan opgesteld worden. Gemiddeld duurt een behandeling 8 tot 10 weken. Elke week zal het kind of jongere 50 minuten naar de praktijk komen voor behandeling. Betrokkenheid van ouders is essentieel bij de behandeling. Het kind en /of ouders gaan registreren wanneer het gedrag voorkomt en het kind en de therapeute kunnen gaan oefenen met situaties (exposure), en de gevoelens en gedachten te veranderen. Er wordt gebruik gemaakt van een huiswerkmap en het kind krijgt wekelijkse huiswerkopdrachten mee.